Zuzana Knapová - Daubnerová

herečka a dramaturgička DTI

Dcéra hudobníka, ktorá žiadny sluch nepodedila. Za detských čias jej myseľ často otravovala bujná fantázia. Nakoniec jej obrazy v hlave skončili na skicároch. Preto ju zapísali do školy výtvarného umenia. Navštevovala ju dlhé roky. Čím viac ju slohové práce a poetické žánre lyricko-epického charakteru v škole fascinovali, tým väčšmi sa strácal jej záujem k výtvarnému umeniu.

Dramatický krúžok na strednej škole ju chytil za srdce natoľko, že sa rozhodla skúsiť šťastie na prijímacích pohovoroch v brnenskej Divadelnej fakulte JAMU v odbore Výchovnej dramatiky pre Nepočujúcich. V škole bližšie spoznala prof. Zoju Mikotovú, ktorá ju postrčila do pestrejšieho divadelného sveta. Po ukončení štúdia pod divadelným súborom EFFETA účinkovala v hlavnej úlohe v inscenácii Svetlo vo tmách pod réžiou známej slovenskej herečky Adely Gáborovej. V súčasnosti pôsobí v špeciálnej ZŠ pre sluchovo postihnutých v Bratislave ako podporná pedagogička. Vyučuje aj pohybovo-dramatickú výchovu s prvkami umeleckej literatúry a vedie divadelné krúžky. Jej srdce naďalej patrí divadlu, tvorbe literárnych scenárov, čítaniu napínavých príbehov zo života a poézii.

Repertoár umeleckých výkonov Zuzany Daubnerovej:

2000

Maxov sen–Tam, kde žijú divočiny podľa knižnej predlohy Mauricea Sendaka pod pedagogickým vedením prof. Zoji Mikotovej (DiFa, JAMU, VDN, Brno) v úlohe jednej z ďalších hrôzostrašných divočín

2001

Dead can Dance – Deaf can Dance pod divad. réžiou I. Pavlovičovej (DiFa, JAMU, VDN, Brno)

Oddyssea pod divad. réžiou prof. Zoji Mikotovej (DiFa, JAMU, VDN, Brno) v úlohách bohyne múdrosti Pallas Atény, čarodejnici Kirky a jedného z Odyseových mužov

TRIGON Production s. r. o. Bratislava - postsynchróny (dabovanie českej nepočujúcej herečky Ivany Novákovej) na filme Dážď padá na naše duše

2002

Vodník podľa knižnej predlohy K. J. Erbena pod pedagogickým vedením prof. Zoji Mikotovej (DiFa JAMU VDN Brno) v hlavnej úlohe

2003

Občianske združenie ART v Zbuzanoch – prezentovanie sa svojimi umeleckými výkonmi v inštrumentálno-spevácko-tanečnom parte s využitím umeleckého posunkového jazyka na javisku pod témou: Ať im toto ticho zní v réžii Mgr. Romana Nováka

Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o. v Bratislave na predvedení umeleckého výkonu upútavky v posunkovej reči pre seriál Nemocnica na okraji mesta po 20-tich rokoch pod vedením režisérky sl. Hederovej

Mariške - získanie ceny za ženský herecký výkon za úlohu babičky pod réžiou Evy Brhelovej a Ľubomíra Sůvu (Krajská súťažná prehliadka študentských amatérskych divadelných súborov Juhomoravského kraja MUMRAJ! v Hodoníne)

Janko Hraško pod vedením prof. Zoji Mikotovej (DiFa, JAMU, VDN, Brno) v úlohe matky najmenšej bytosti na svete a zámockej pani

2004 - 2005

Svetlo vo tmách pod divad. réžiou slovenskej herečky Adely Gáborovej v úlohe zákerného démona v prestrojení vamp ženy (Integračné divadlo Effeta, Nitra)

Výtvarné vyjadrenie posunkov pre vydanie knihy pod názvom Základy posunkového jazyka nitrianského regiónu II. (Effeta Nitra)

2006

Voda čo ma drží nad vodou – výtvarný návrh kostýmov a účinkovanie pod kolektívnou tvorbou divadelnej ukážky pohybovo-tanečného charakteru podľa známej pesničky naspievanej skupinou Elán (pod Občianskym združením Myslím, Bratislava)