K.J.Erben: Vodník

(nie je v aktívnom repertoári)

V ateliéri Výchovnej dramatiky pre Nepočujúcich opakovane vznikajú

tzv. „Knižné predstavenia“,

ktoré sa pomocou vizuálnych prostriedkov snažia nepočujúcim deťom i mládeži

priblížiť obsah rôznych literárnych diel.


Je to krátke 20 – minútové knižné predstavenie so zvukovou CD nahrávkou

a v posunkovanej češtine,

kde hlavným predmetom je ilustrovaná kniha,

ktorá láka diváka do ríše

jedného z Erbenových baladických príbehov

a je určená pre komorné prevedenie,

kde kontakt a vizuálny postreh má svoju veľkú rolu.


Réžia: Zuzana Daubnerová; Hrajú: Zuzana Daubnerová,

Peter Vrťo, Zuzana Löbbová;

Odborné výtvarné vedenie: Jaroslav Milfajt, Naďa Matějíčková;

Pedagogické vedenie: prof. Zoja Mikotová, Veronika Broulíková,

Václav Gottwald; Preklad do posunkového jazyka:

Václav Gottwald;

Hudba: Vojtech Daubner; Zvuk a svetlo: Denisa Gálová