KNIŽNÉ PREDSTAVENIE

Dramatický workshop: „VODNÍK“

Súbor tvorivých a zábavných dramatických hier s využitím totálnej komunikácie. Program je obohatený pútavými vizuálnymi predmetmi, ktorý napomáha sluchovo postihnutým účastníkom uľahčiť predstavu, príčiny, priestor a čas, ktoré vypovedajú napínavý príbeh o Vodníkovi. Kto chce a je zvedavý, nech vstúpi do Vodníkovej ríše plnej zábavy a prekvapení.... Program je vhodný pre detí II. stupňa ZŠ a pre mládež.

Pedagogické vedenie: Prof. Zora Mikotová a Veronika Broulíková; Tlmočník do posunkovej reči: Václav Gottwald; Autor a lektor workshopu: Zuzana Knapová - Daubnerová

Dramatický workshop: „JANKO HRAŠKO“

K dispozícii je knižka, ktorá je obsiahnutá pekne vykreslenými rozprávkovými situáciami. Dôležitým motívom programu je ponaučenie o tom, že aj malý človek sa môže stať veľkým a že nie je všetko zlato, čo sa trblieta. Zážitkom pre malých účastníkov programu sa stáva detská postavička - Janko Hraško, ktorý sa ako veľký hrdina vyznamenal tak, že vypomohol svojím rodičom, ktorý žili vo veľmi biednych podmienkach. Program je zorganizovaný bohatými zážitkovými dramatickými hrami, ktoré presviedčajú účastníkov k tomu, aby vedeli ceniť si lásku k rodičom, ktorá má omnoho väčšie bohatstvo než je bohatstvo materiálneho charakteru. Program je vhodný pre detí MŠ a I. stupeň ZŠ...

Pedagogické vedenie: Prof. Zoja Mikotová; Tlmočník do posunkovej reči: Václav Gottwald; Autor a lektor workshopu: Peter Vrťo

Dramatický workshop: „TRI MEDVEDE“

Ilustrovaná kniha plná dobrodružstiev podľa literárneho námetu známeho Leva Nikolajeviča Tolstoja hovorí o osudovom stretnutí troch medveďov a dievčatka, ktoré sa nechtiac vkradlo do ich rodinného hniezdočka... Rozprávkové ponaučenie konkrétne odpovedá návykom spoločenského chovania a jej program je spestrený rôznymi zábavnými hrami a cvičeniami, ktoré sa zrodili v hlave autorky... Program je vhodný pre detí MŠ a I. stupeň ZŠ.

Pedagogické vedenie: Prof. Zoja Mikotová; Tlmočník do posunkovej reči: Václav Gottwald; Autor a lektor workshopu: Denisa Gálová