Romana Ridzoňová

herečka DTI

Šarmantná a milujúca matka dcérky Nelky s anjelským výzorom vyštudovala Výchovnú dramatiku pre Nepočujúcich na brnenskej Divadelnej fakulte JAMU. Ako poslucháčka tejto školy odprezentovala niekoľko úspešných divadelných inscenácií pod réžiou Zoji Mikotovej. Okrem dramatického umenia absolvovala cyklické vzdelávanie prosociálneho vychovávateľa s obhajobou na tému Ako dosiahnuť spoločenskú a komplexnú prosociálnosť.

To samo o sebe svedčí o jej vzornej a obetavej práci vychovávateľky sluchovo a mentálne postihnutých detí

v Kremnici, kde vyučuje dramatickú výchovu.

Je aj vedúcou detského divadelného súboru Krepko. V očiach mnohých kolegov je skvelou dramatoterapeutkou. Je nielen miláčikom, ale aj „druhou matkou“ malých talentovaných hereckých tvorcov, detí s poruchami chovania, ba aj tých, ktorí prebývajú v sirotinci. Otvára im bránu do otvoreného sveta

a rozdáva im radosť z niekoľkonásobných ocenení počas festivalových pobytov a prehliadkach. Má aj svoje plány. Mieni sa so svojim priateľom usadiť v Prahe, ale rada sa vracia medzi nás.

Repertoár umeleckých výkonov Romany Ridzoňovej:

Počas štúdia na DiFa JAMU VDN Brno

Stratených farbičkách – účinkovanie v pantomimicko - bábkarskom predstavení

Zo života hmyzu – účinkovanie v poviedke podľa bratov Čapkovcov

GENEZIS – účinkovanie v posunkovej reči umeleckého charakteru pod vedením režisérky Zoji Mikotovej o stvorení sveta

2005

Janko Hraško – alternácia v účinkovaní divadelnej inscenácie s využitím vizualizovaného textu preloženého do francúzštiny počas Európskeho festivalu nepočujúcich „CLIN d´OEIL“( Divadlo Tiché iskry)