Angela Hefty

asistent techniky DTI

Snažím sa vždy konať podľa svojich schopností. Myslím si, že ak človek vykoná určitú prácu poctivo, možno sa výsledok neukáže hneď, len časom, ale istotne zostane dobrý pocit z toho, že som niečo vykonala na úrovni. Táto myšlienka ma vždy sprevádzala počas vysokoškolského štúdia, keď som študovala na Pedagogickej fakulte - špeciálnu pedagogiku. Snažím sa podľa toho konať aj vo svojej práci. Či už učím sluchovo postihnutých, alebo pracujem ako arteterapeut s mentálne postihnutými, alebo preberám s kombinovane postihnutými (sluchovo a mentálne) spôsob výroby kobercov, chcem, aby sa v nich vytvoril určitý cit

k tomu čo sa práve učíme.

Svoj život sa snažím prežiť tak aby to, čomu sa venujem a robím malo svoj zmysel a náplň. Mám radosť z toho, že som v sebe objavila umelca. Keď si sadnem za stôl maľovať,

na chvíľu zabudnem na svet a naplno prežívam splývanie farieb na palete... (www.myslim.sk)