MAŤKO, KUBKO A OVEČKY

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu

Kultúra bez bariér Nadácie Orange"

Participačné divadlo prináša

množstvo zábavných hier zameraných na rozvoj sústredenia,

relaxáciu, tiež zmyslové, vizuálne a pohybové cvičenia,

ktoré osviežia náladu, odstránia problémy a prinesú radosti.

Korenistom je aj oboznámením sa so slovenskou ľudovou kultúrou a tradíciami.

Ponúka vzájomnú spoluprácu, spoznávanie a prijímanie ľudských odlišnosti skrytej

"tvorivosti a v neposlednom rade umožniť užit si raj fantázie prostredníctvom rozprávky "Maťko, Kubko a ovečky"


Zrealizované workshopy:

Materská škola na Šalgotariánskej ul. v Banskej Bystrici

Detské integračné centrum v Banskej Bystrici

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna v Lučenci

Súkromná materská škola SMILE v Trnave