Jozef Rigo

herec DTI

Stále patrí medzi prvých najlepších mladých nepočujúcich pedagógov dramatickej výchovy na Slovensku. Je lektorom krúžku pantomímy a pohybového divadla, učiteľom komunikačných zručností na SOU pre sluchovo postihnutých

v Bratislave. Je aj režisérom mnohých úspešných pantomimických predstavení, pri ktorých u divákov zaznievali samé salvy smiechu. Po vychodení bakalárskeho štúdia na JAMU ho prijali na Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde vyštudoval surdopédiu.

V rokoch 1998 – 2002 pôsobil u svetoznámeho míma Milana Sládka v divadle Aréna, kde spoločne s ostatnými členmi divadla odprezentoval niekoľko veľmi úspešných pantomimických predstavení. Po zániku Sládkovej pantomímy v Bratislave cestoval pracovne do ďalekých krajín,

čo ho dodnes ani trochu neomrzelo. Zúčastňoval sa aktívne na rôznych festivaloch, akciách pre televíziu a komerčné tlače. Súčasne pôsobí aj ako asistent na katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave na oddelení pedagogiky sluchovo postihnutých.

Repertoár umeleckých výkonov Jozefa Riga:

Počas štúdia na DiFa JAMU VDN Brno

Stratených farbičkách – účinkovanie v pantomimicko-bábkarskom predstavení

Zo života hmyzu – účinkovanie v poviedke podľa bratov Čapkovcov

GENEZIS – účinkovanie v posunkovej reči umeleckého charakteru pod vedením režisérky Zoji Mikotovej o stvorení sveta

1998-2002

Kráľ UBU pod pantomimickou réžiou Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Carmen pod pantomimickou réžiou Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Divnej čiapke - pantomimická klauniáda pod réžiou Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Grand Pierrot pod pantomimickou réžiou Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Labyrint MM v réžii Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Apocalyptica v réžii Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

Dar v réžii Milana Sládka (Divadlo Aréna, Bratislava)

od r. 2000

Odborná asistencia pri prednáškach o posunkovom jazyku, dramatickej výchove a kultúre Nepočujúcich na katedre špeciálnej pedagogiky v sekcii pedagogika sluchovo postihnutých (PdF, Univerzity Komenského, Bratislava)

2001

Vedenie letného kurzu pantomímy, pohybového divadla a mimického líčenia (Vysoká umelecká škola v Tacne, Peru – pri hraniciach Chile)

2003

Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o. v Bratislave na predvedení umeleckého výkonu upútavky v posunkovej reči pre seriál Nemocnica na okraji mesta po 20-tich rokoch pod vedením režisérky sl. Hederovej

2004

Konzultantstvo posunkového jazyka počas letného pilotného kurzu v rámci projektu ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Mongolia pre nepočujúcich pre rozvoj mongolského posunkového jazyka (mongolsky Ulanbatár, Mongolsko)