Janko Hraško

(nie je v aktívnom repertoári)

Divadelná inscenácia vznikla na základe výtvarných a scénických prác absolventov JAMU.

Je známa vďaka slovenskému zberačovi ľudových rozprávok

Pavla Dobšinského a autorky Márii Ďuríčkovej.

Príbeh rozpráva o najmenšom hrdinovi na svete,

ktorému sa vďaka múdrosti a prešibanosti podarilo prekonať všetky ťažké situácie

a je so šťastným zakončením...

Ide o 45 minútovú divadelnú inscenáciu s využitím vizualizovaného textu

v tzv. „bublinách“, ktorá slúži ako príspevok k porozumeniu gramatike slovenského jazyka

u sluchovo postihnutých.

Réžia: Zuzana Daubnerová, Denisa Gálová, Peter Vrťo;

Hrajú: Zuzana Daubnerová/Romana Ridzoňová;

Odborné výtvarné vedenie: Naďa Matějíčková;

Pedagogické vedenie: prof. Zoja Mikotová;

Hudba: Zdenek Kluka;

Preklad do posunkového jazyka: Václav Gottwald