Michal Hefty

herec a asistent techniky DTI

Dlhší čas som uvažoval o založení (vlastnej) organizácie.

Túto organizáciu, ktorá dodnes nesie názov „Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých“, som spoločne so svojimi priateľmi založil, a to vďaka našej vnútornej motivácie a odvahe. Cítil som, že jej prostredníctvom môžem podporiť a rozšíriť tvorivé aktivity v oblasti kultúry a to nielen u nepočujúcich mladých ľudí. Vždy som chcel využiť svoje skúsenosti ktoré som získal počas vysokej školy na Janáčkovej akadémii múzických umení – v odbore Výchovnej dramatiky pre Nepočujúcich. Už popri štúdiách na vysokej škole som pôsobil ako herec v profesionálnom divadle v „Divadle Neslyším“

a mám pocit, že vďaka tomu pôsobeniu na javisku sa rozšírilo moje myslenie ešte viac, ale vedel som, že herectvo nie je jediná vec čo ma zaujíma. Postupne som sa dostal k počítačom a stal sa lektorom počítačových kurzov v Základnej škole pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ulici v Bratislave. Dnes si myslím, že je dôležité, aby sa človek snažil rozvíjať vo viacerých oblastiach. Môže tak obohatiť sám seba a tiež si dokázať, že je schopný prekonať prekážky, s ktorými sa denno-denne stretáva...

V súčasnosti sa rozširujem naplno moje pracovné aktivity "Myslím"(www.myslim.sk)