Archív


Ocenenia a iné príležitosti:


2004


 • Na III. Medzinárodnom festivale Kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre získala naša divadelná inscenácia „Vodník“ hlavnú cenu a bola zaradená do celonárodného festivalu Scénickej žatvy v Martine
 • 30.9. - 3. 10. na medzinárodnom festivale zmyslov v Lingenu Nemecku na inscenáciu "K.J. Erben: Vodník".
 • Divadelné predstavenie „Janko Hraško“ bolo odprezentované na medzinárodného festivalu bábkového divadla v Ostrave a na prehliadke Dobšinského rozprávkový Gemer v Rimavskej Sobote a v Diecéznom centri v Kresťanskom centri pre nepočujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici.


2005

 • „Janko Hraško“ bol odprezentovaný na festivale zdravia v Bratislave
 • "Janko Hraško" bol odprezentovaný na Medzinárodnom divadelnom festivale Arteterapia / Umenie na margu v Banskej Bystrici a v Európskom CinéSourds - Clin D´Oeil pre nepočujúcich v Reims (Remeši) vo Francúzsku.


2007

 • „K.J.Erben: Vodník“ bol odprezentovaný v Divadelnom ústave v rámci projektu pod názvom „Škola zážitkových hier“ v Bratislave a na Medzinárodnom divadelnom festivale Arteterapia/Z okraja do stredu v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici.


2008

 • „K.J.Erben: Vodník“ (ako aj súčasť nášho divadelného workshopu) bol odprezentovaný v Bešeňovej na Slovensku v rámci Grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie“ v spolupráci so Spoločnosťou T-Mobile Slovensko, Nadácie Pontis, Nadácie Integra a Asociáciou nepočujúcich Slovenska.
 • 23.05.2008 – Premiéra „OSUD KOCKY“ v Štúdiu 12 v Bratislave
 • 21.11.2008 - prestavenie "OSUD KOCKY" v Štúdiu 12 v Bratislave
 • 06.12.2008 - predstavenie "K.J.Erben: Vodník" v Štúdiu 12 v Bratislave na medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel - ERROR 2008


2009

 • 11.09.2009 - predstavenie "OSUD KOCKY" na Medzinárodný deň Nepočujúcich v Lučenci
 • 28. 11.2009 - 1.premiéra "Tichý plač ľalie" v PKO (ECC - bývalý Dom kultúry) na námestí slobody 3 v Banskej Bystrici o 19:00 hod.
 • 5.12.2009 - predstavenie "Tichý plač ľalie" na Medzinárodný festival bez domoveckých divadiel Error 2009 v Bratislave
 • 6.12.2009 - 2.premiéra "Tichý plač ľalie" v Divadelnom ústave v Štúdiu 12 na Jakubovo nám. v Bratislave o 14:00 hod.


2010

 • 14.4.2010 - predstavenie "Tichý plač ľalie" v Divadle Ivana Palucha v Banskej Bystrici
 • 16.apríla 2010 - predstavenie "Tichý plač ľalie" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 11.júna 2010 - predstavenie "Tichý plač ľalie" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 25.júna 2010 - predstavenie "Tichý plač ľalie" na 6. ročníka Martinského festivalu divadiel na Slovensku
 • 20.11. 2010 - Noc divadiel 2010 na Slovensku v Banskej Bystrici
 • 25. novembra 2010 - predstavenie "Tichý plač ľalie" na prehliadku pantomímy a pohybových divadiel "PAN 2010" v Liptovskom Mikuláši.


2011

 • 18.06.2011 - predstavenie "Tichý plač ľalie" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 26.11.2011 o 19:00 v Štúdiu 12 pri Divadelnom ústave na Jakubovom námestí 12 v Bratislave - PREMIĚRA - RÓMEO A ZUZANA


2012

 • 14.01.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 03.03.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 31.03.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" pre ZŠ pre sluchovo postihnutých v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 25.05.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" na Nám. SNP 16, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 26.05.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" na Nám. SNP 16, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 25.08.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" na Kremnické gagy v Kremnici
 • 14.09.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Posádkovom klube (bývalý Dom Armády), Hviezdoslavova 16 v Trenčíne v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich
 • 27.10.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" na Festival "Mluvici ruce 2012" v Prahe
 • 10.11.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Trnave
 • 01.12.2012 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" na 6. medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre


2013

 • 02.03.2013 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 18.04.2013 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 25.05.2013 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v rámci občianského združenia Pro Vida v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 29.11.2013 - predstavenie "Rómeo a Zuzana" v rámci 20. ročníka celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybového divadla PAN 2013 v Liptovskom Mikuláši
 • 14.12.2013 - PREMIÉRA - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave


2014

 • 17.01.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 22.02.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 16:00 hod. v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 22.02.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 19:00 hod. v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 15.03.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 17:00 hod. v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 30.05.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 17:00 hod. v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 28.06.2014 /sobota/ o 16:00 - Divadelno - pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" na Nám. SNP 16 v Záhrade – Centre nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 28.06.2014 /sobota/ o 19:00 - Divadelno - pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" na Nám. SNP 16 v Záhrade – Centre nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 26.09.2014 /piatok/ o 10:00 - Divadelno - pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" v Štúdiu 12 v Bratislave v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich pre pozvaných zo stredných škôl študentov z Koceľovej...
 • 17.10.2014 /piatok/ o 19:00 - Divadelno - pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" v kine Scala v Prešove v rámci Národného dňa Nepočujúcich...
 • 05.12.2014 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 18:00 hod.


2015

 • 26.03.2015 - Divadlo Tiché iskry v akcii Via Bona 2015 v Bratislave
 • 06.06.2015 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" v Štúdiu 12 o 18:00 hod.v Bratislave
 • 26.08.2015 - Divadelno pohybové predstavenie "SMER FLORIDA" od filmového námetu "Niekto to rád horúce" o 19:00 hod.v rámci Hudobného léta v kursalone v Trenčianských Tepliciach.
 • 12.12.2015 - PREMIÉRA - Autorská, divadelná a pohybová inscenácia"Respektíve" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave


2016

 • 05.03.2016 - Autorská, divadelná a pohybová inscenácia"Respektíve" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 18.06.2016 /sobota/ o 17:00 - Autorská, divadelná a pohybová inscenácia"Respektíve" na Nám. SNP 16 v Záhrade – Centre nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 18.06.2016 /sobota/ o 19:00 - Autorská, divadelná a pohybová inscenácia"Respektíve" na Nám. SNP 16 v Záhrade – Centre nezávislej kultúry (Benického pasáž) v Banskej Bystrici
 • 17.12.2016 - PREMIÉRA - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave

2017

 • 14.01.2017 - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 04.02.2017 - Pantomimická komédia "Smer Florida" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 04.03.2017 - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Záhrade -centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici
 • 05.04.2017 - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave pre študentov zo SOŠ pre ŽSP Koceľovej a jeho zahraničných študentov zo stredných škôl (Švedsko, Lotyssko, Nemecko, Polsko, Irsko a Taliansko) v rámci 3. ročného projektu Erazmus+ s názvom You-Topia
 • 27.05.2017 - Autorská, divadelná a pohybová inscenácia "Respektíve" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 17.06.2017 - Pantomimická komédia "Smer Florida" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 14.10.2017 - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Štúdiu 12 v Divadelnom ústave v Bratislave
 • 24.11.2017 - Autorská, divadelná a pohybová tragikomédia "Večný tulák" v Dome kultúry na malej scéne v Liptovskom Mikuláši" v rámci festivalu "PAN 2017"