História

Divadlo Tiché iskry (DTI), v ktorom participujú profesionálni, aj amatérski nepočujúci aktéri, vzniklo v roku 2005.

História divadla siaha od počiatku nášho štúdia na Divadelnej Fakulte Janáčkovej Akadémii Múzických Umení v Brne (JAMU) v odbore Výchovná dramatika pre Nepočujúcich (VDN) pod vedením prof. Zoji Mikotovej.

V roku 2003 sme už ako nepočujúci absolventi JAMU založili pod "strechou" Divadla z Pasáže jediné začínajúce profesionálne divadlo pre Nepočujúcich na Slovensku pod názvom Divadlo Tiché iskry pri Divadle z Pasáže za obetavej pomoci riaditeľky

Divadla z Pasáže, Vierky Dubačovej. Zásluhu na tom majú aj naši bývalí priatelia, ako sú Barbora Štefanková - Brandýnska, Vladimíra Hromádková - Belíková, Eva Hopfingerová – Tobková, Eva Ogurčáková a iní.

V roku 2005 naše občianske združenie nadobudlo právnu formu pod názvom Divadlo Tiché iskry. Niektorí čerství nepočujúci absolventi na základe svojich skúseností počas štúdia na JAMU založili vlastné profesionálne divadlo pod názvom Divadlo Neslyším v Brne, ktoré je najmä v kultúrnej komunite Nepočujúcich uznávané na celom svete. V skutočnosti ide

o väčšinu slovenských nepočujúcich absolventov JAMU, ktorí sa usadili na území Českej republiky a pôsobia nielen ako profesionálni herci, ale aj ako umeleckí pedagógovia a dramatoterapeuti v špeciálnych školách.

Niektorí z nich sa vrátili do rodného Slovenska a väčšinou pôsobia len ako podporní pedagógovia v špeciálnych školách pre sluchovo postihnutých a vedú dramatické a divadelné krúžky. Tí, ktorí sme sa na Slovensko vrátili, podľa vzoru našich nepočujúcich kolegov pôsobiacich Čechách, sme mali túžbu založiť vlastné profesionálne divadlo nepočujúcich, ktoré má byť na našom území zatiaľ tým prvým a originálnym. Každý z nás sa momentálne venuje vlastnej profesii. Spája nás len Divadlo Tiché iskry. Chceme realizovať mnoho z našich predstáv o divadle a možnostiach, ktoré prináša nový fenomén – posunkový jazyk.

Stretávame sa tu, aby sme spoločne oslovili nielen nepočujúce, ale aj počujúce publikum na Slovensku i v zahraničí. V poslednom čase v DTI zohráva dôležitú úlohu verný kolektív umeleckých pedagógov a aktivistov, ktorými sú Peter Vrťo, Zuzana Daubnerová, Jozef Rigo, Zuzana Zuzana Löbbová, Michal Hefty, Angela Hefty a ďalší...