Divadlo Tiché iskry

Divadlo Tiché iskry je divadlom,


v ktorom profesionálni nepočujúci hereckí tvorcovia môžu prezentovať


svoje umelecké hodnoty v posunkovej reči – a to spojením pohybových,


tanečných a divadelných prvkov s vlastnými estetickými merítkami.


Ďalej využívame prvky arteterapie, dramatoterapie a tvorivé dielne


v oblasti dramatickej a divadelnej tvorby nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.


Chceme podnietiť záujmy nielen nepočujúcich,


ale aj intaktných divákov o návštevy divadla,


z čoho vyplýva skutočnosť na problém nízkeho sebavedomia


nepočujúcich, ktorým sluchová a rečová bariéra tvorí veľkú prekážku,


zúčastňovať sa rôznych kultúrnych


podujatiach, ktoré navštevuje intaktná verejnosť.