Divadlo Tiché iskry

Divadlo Tiché iskry je divadlom, 

v ktorom profesionálni 

nepočujúci hereckí tvorcovia 

môžu prezentovať 

svoje umelecké hodnoty 

v posunkovej reči 

– a to spojením pohybových, 

tanečných 

a divadelných prvkov 

s vlastnými estetickými merítkami. 

Ďalej využívame prvky arteterapie, 

dramatoterapie 

a tvorivé dielne 

v oblasti dramatickej 

a divadelnej tvorby 

nielen pre deti a mládež, 

ale aj pre dospelých. 

Chceme podnietiť záujmy nielen nepočujúcich, 

ale aj intaktných divákov 

o návštevy divadla, 

z čoho vyplýva skutočnosť 

na problém nízkeho sebavedomia 

nepočujúcich, ktorým sluchová a rečová bariéra 

tvorí veľkú prekážku 

zúčastňovať sa rôznych kultúrnych podujatiach, 

ktoré navštevuje intaktná verejnosť.

Comments