34dni (dní) od
  "SMER FLORIDA" v Bratislave

  Divadlo Tiché iskry

  Divadlo Tiché iskry je divadlom, 

  v ktorom profesionálni 

  nepočujúci hereckí tvorcovia 

  môžu prezentovať 

  svoje umelecké hodnoty 

  v posunkovej reči 

  – a to spojením pohybových, 

  tanečných 

  a divadelných prvkov 

  s vlastnými estetickými merítkami. 

  Ďalej využívame prvky arteterapie, 

  dramatoterapie 

  a tvorivé dielne 

  v oblasti dramatickej 

  a divadelnej tvorby 

  nielen pre deti a mládež, 

  ale aj pre dospelých. 

  Chceme podnietiť záujmy nielen nepočujúcich, 

  ale aj intaktných divákov 

  o návštevy divadla, 

  z čoho vyplýva skutočnosť 

  na problém nízkeho sebavedomia 

  nepočujúcich, ktorým sluchová a rečová bariéra 

  tvorí veľkú prekážku 

  zúčastňovať sa rôznych kultúrnych podujatiach, 

  ktoré navštevuje intaktná verejnosť.

  Comments