Ouderraad De Bosbes

Ouderraad De Bosbes - info@ouderraadbosbes.be

Ouderraad - 2016.ppsx

Enkele verwezenlijkingen:

  • i-pads voor de school
  • speelparcours op de speelplaats
  • lummelzone op de speelplaats
  • bankjes in de kleutergang
  • kleutermeubels
  • bijdrage in de digitale borden
  • koelkasten voor de boterhammen
  • jaarlijkse actie voor het zwemvervoer
  • bijdrage voor de meerdaagse uitstap naar Brussel
  • ...

201410 Krant van de ouderraad.pdf