Ouderraad De Bosbes

Ouderraad De Bosbes - info@ouderraadbosbes.be

Ouderraad - 2016.ppsx

Enkele verwezenlijkingen:

  • i-pads voor de school

  • speelparcours op de speelplaats

  • lummelzone op de speelplaats

  • bankjes in de kleutergang

  • kleutermeubels

  • bijdrage in de digitale borden

  • koelkasten voor de boterhammen

  • jaarlijkse actie voor het zwemvervoer

  • bijdrage voor de meerdaagse uitstap naar Brussel

  • ...

201410 Krant van de ouderraad.pdf