Leerlingenraad De Bosbes

Tips en creatieve ideetjes?  Altijd welkom!

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen zich elk jaar kandidaat stellen om in de leerlingenraad van onze school te zetelen.


Na een serieuze campagne en verkiezingen worden de klasafgevaardigden benoemd.  

De afgevaardigden van L4, L5 en L6 en een afvaardiging van de leerkrachten ontmoeten elkaar in enkele naschoolse vergaderingen.  Na de besprekingen worden de besluiten aan de directie voorgelegd.  De directeur geeft dan een ja- of neenwoord of beslist om de aangebrachte punten met de leerkrachten op een vergadering te bespreken.

Als leerlingen vele uren op school doorbrengen is het vanzelfsprekend dat we hen actief betrekken in het samen-school-maken.  We zoeken samen met hen naar hoe zaken beter kunnen.  Alle meningen en voorstellen zijn steeds welkom.  De directie gaat ook vaak bij de leerlingenraad te rade om samen over moeilijkere zaken na te denken.  

De Bosbes wil een school zijn waar iedereen kan leren en leven op zijn/haar maat. Een school waar je samen met andere leerlingen, met de leerkrachten en de directeur kan bespreken hoe de school er moet uitzien en wat er allemaal kan gebeuren.


Data leerlingenraad 2023-2024 - elke leerlingenraad gaat door van 15u45 tot 16u45
Marie Van Tieghem en Harry Descheemaeker van L4

Stan De Sloovere en Victoria Ghekiere van L5

Thor D'hooge en Amélie Talloen van L6

Harry is onze voorzitter
Stan is onze secretaris

Marie, Harry, Thor en Amélie willen onze school vertegenwoordigen in de Kindergemeenteraad van Gemeente Oostkamp.