Leerlingenraad De Bosbes

Tips en creatieve ideetjes? Altijd welkom!

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen zich elk jaar kandidaat stellen om in de leerlingenraad van onze school te zetelen.


Na een serieuze campagne en verkiezingen worden de klasafgevaardigden benoemd.

De afgevaardigden van L4, L5 en L6 en een afvaardiging van de leerkrachten ontmoeten elkaar in enkele naschoolse vergaderingen. Na de besprekingen worden de besluiten aan de directie voorgelegd. De directeur geeft dan een ja- of neenwoord of beslist om de aangebrachte punten met de leerkrachten op een vergadering te bespreken.


Als leerlingen vele uren op school doorbrengen is het vanzelfsprekend dat hun stem meetelt. Ze kunnen best hun mening zeggen en mee kiezen en beslissen wat er op school gebeurt. Het is dus maar normaal dat leerlingen samen met leerkrachten zoeken hoe het eventueel anders kan.

Als de school rekening houdt met wat leerlingen zelf over hun school vinden, dan ga je op een andere manier naar de school kijken en anders ervaren. De Bosbes wordt zo een stukje van jezelf. Niemand hoeft zich in te houden om zijn/haar mening te geven of voorstellen te doen.


De Bosbes wil een school zijn waar iedereen kan leren en leven op zijn/haar maat. Een school waar je samen met andere leerlingen, met de leerkrachten en de directeur kan bespreken hoe de school er moet uitzien en wat er allemaal kan gebeuren.
Maxence en Nand van het vierde leerjaar,

Alégra en Rune van het vijfde leerjaar,

Noémi en Jules van het zesde leerjaar

Meester Brecht en juf Valerie