Onze visie

op vrij spelen op de speelplaats

Zo zien wij het...

Spelen stimuleert de creativiteit, scherpt de intelligentie en vormt de basis van morele ontwikkeling. Spelen is leren, uitdagen, ontdekken, inspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Wij vonden het daarom belangrijk de ruimte die wij voor het spelen aanbieden, goed in te richten.


Wij vinden deze voorwaarden belangrijk:

- de speelplaats moet veiligheid en uitdaging bieden

- er moeten mogelijkheden zijn om veel te bewegen, maar ook voor rustig spel

- de plek moet structuur en vrijheid bieden

- de ruimte moet overzichtelijk zijn voor de leerkracht, maar er moeten ook geheimzinnige plekjes zijn

- ook kinderen met een beperking moeten mee kunnen spelen


Als je spelende kinderen observeert, zie je verschillende soorten activiteiten. De spelvormen zijn ruwweg te onderscheiden in bewegingsspel/functioneel spel, constructiespel en fantasiespel. Naast deze spelvormen zijn zintuiglijke waarnemingen en natuurervaring onderdeel van het spel van kinderen. Onze speelruimte geeft

kinderen de mogelijkheid tot deze spelvormen, en ook de gelegenheid om op een rustig plekje op adem te komen.


Onze maatschappij wordt steeds meer beschermend naar onze kinderen toe. Buiten vrij ravotten, in een boom klimmen, jezelf helemaal laten gaan in een stoeispel, ... worden zeldzame activiteiten. Hierdoor missen we heel wat mogelijkheden om kinderen te leren omgaan met risico, we geven weinig kansen om de kinderen risicocompetent te worden. Ook dit aspect willen we op onze speelplaats integreren.

Om kinderen in risicocompetentie te laten groeien is het belangrijk van ze risicovolle situaties aan te bieden waarin het risico aanvaardbaar blijft. Dit doen we door zowel ruimte te geven waarin ze kunnen experimenteren als af te grenzen wanneer kinderen een onaanvaardbaar risico nemen.


We kiezen er heel bewust voor om onze kinderen samen te laten spelen. Van 2,5 jaar tot 12 jaar worden speelmomenten gemeenschappelijk georganiseerd. Door onze verschillende zones is dit mogelijk en kan iedereen ten volle tot spel komen.

We zien vooral de meerwaarden naar verbondenheid en samenspel.

Soorten spel die mogelijk zijn op onze speelplaats:

a. sociaal spel

Essentieel bij deze spelvorm is het contact tussen kinderen, het samenzijn staat

centraal. Voorbeelden hiervan zijn moppen tappen, muziek maken, overleggen, met

knikkers spelen…


b. receptief spel

Bij deze spelvorm genieten kinderen van wat er om hen heen gebeurt,

door te kijken, te luisteren,…

(naar de wolken kijken, een vogel observeren, onze dieren bewonderen, kijken naar een voetbalspel,…)


c. fantasiespel:

Bij deze spelvorm leven kinderen zich in in een bepaalde rol, ze doen alsof, kinderen

nemen één of meerdere rollen aan. Bijvoorbeeld moerdertje en vadertje spelen,

oorlogje spelen, indiaantje spelen,…

Deze vorm van speelgedrag hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van vaardigheden

(zoals abstract denkvermogen,zelfvertrouwen en discipline) die van essentieel belang zijn voor een gezond en

optimaal functioneren.


d. constructiespel

Dit slaat op alles wat te maken heeft met bouwen, knutselen, stapelen, prutsen, ineensteken,

uiteenhalen,… hiervoor is ook de aanwezigheid van losse materialen nodig (stokken, touw, doeken,…)

Voorbeelden zijn een kamp bouwen, sjorren,…

Bij constructiespel gaat het vooral om het creatieve proces, meer dan om het uiteindelijke product zelf.

Creativiteit speelt hierbij een belangrijke rol.


e. uitdagend spel

Dit is een spelvorm waarbij kinderen de grenzen van hun kunnen opzoeken

en deze proberen te verleggen (van de ene kant van het klimrek naar de andere kant geraken

zonder de voeten te gebruiken, om ter hoogst klimmen, durven touwslingeren…


f. herhalend bewegen

De kern van het spel bestaat uit de herhaling van bewegen zoals bij touwtje springen,

bal springen,fietsen op verschillende manier… Bewegen om het plezier van het bewegen.


g. regelspel:

Bij deze spelvorm bestaat er een reglement en komt er een winnaar en verliezer aan te pas.

Bijvoorbeeld tikkertje, voetbal, schipper mag ik overvaren,…