Op stap naar...


Op stap naar het secundair

Beste ouders en kinderen van het 6de leerjaar,


Vanaf januari starten we in het 6de leerjaar elk jaar met de voorbereiding voor het secundair onderwijs.

Dat doen we op verschillende manieren:


  • We volgen het boekje: op stap naar... vanuit het CLB. De kinderen krijgen daarin zicht op hun talenten en krijgen ook de uitleg over hoe het secundair onderwijs is opgebouwd door een medewerker van het CLB.

Ook u kunt hier wat meer informatie over vinden via deze link.

De onderwijskiezer is een handige tool om zicht te krijgen op een gepaste keuze en wordt ook aan de kinderen voorgesteld.


  • We voorzien een info-avond voor de ouders in samenwerking met het CLB.

  • In het 2de en 3de trimester doen we enkele bezoeken aan scholen. We proberen dit zeer gevarieerd te doen zodat de kinderen een ruim aanbod hebben kunnen ervaren om een gerichte keuze te kunnen maken.

Er wordt geen enkele van deze secundaire scholen meer in de kijker geplaatst dan een ander. We willen ons daarin zeer neutraal opstellen. Ons doel is om kinderen een ruim zicht te geven op het 1ste jaar in de A-stroom.

  • We stellen een BaSo- fiche op waarin we een rugzakje willen meegeven over elke leerling. Talenten, noden en adviezen worden daarin opgenomen.

Een BaSo-fiche is een individuele fiche die de leerlingen aan het einde van hun loopbaan in het basisonderwijs meekrijgen.

Deze wordt bij inschrijving in het secundair onderwijs gevraagd in de school van inschrijving; indien u deze al dan niet overhandigd is
een vrije keuze.


  • Het MEGA-project is een lessenreeks in samenwerking met de politie, CLB, zorgwerking en klasleerkracht.

We proberen in deze lessen de kinderen bewust te maken van hun eigen keuzes en de gevaren waarmee ze in hun toekomst te maken kunnen krijgen.

Daaraan gekoppeld zetten we in op lessen rond veilig gebruik van het internet.

Voor meer uitleg hierover kunt u hier terecht.