Openingsuren


Hier vindt u praktische informatie over onze school en algemene afspraken om het schoollopen voor iedereen aangenaam te maken.

Schooluren De school is open van 8.05u. tot 15.45u.

De lessen beginnen stipt om 8.30u. (de bel gaat om 8.25u.)

en eindigen om 15.30u.

Tijdens de zomervakantie is de school open in de eerste week van juli en de laatste week van augustus

Dagverloop

Voor het werken in klas is het zeer vervelend als kinderen te laat komen.

Daarom vragen wij om uw kinderen, ook de kleuters, op tijd te brengen of naar school te sturen.

De ouders – ook die van de kleuters – nemen afscheid aan de poort.

De kinderen moeten uiterlijk om 8.25 uur en om 13.30 uur aanwezig zijn.

Te laat komen kan niet!

Wie toch te laat komt, meldt zich aan op het secretariaat of bij de directeur.


De poort gaat ’s morgens open om 8.05 uur en ’s middags om 13.05 uur.

Dan pas kunnen de kinderen op school terecht.

Laat uw kinderen dus zeker niet te vroeg vertrekken!

Vóór 8.05 uur kunnen de kinderen naar de buitenschoolse opvang “Ferm”.