Schoolbrochure

SCHOOLBROCHURE: Algemene informatie - Pedagogisch Project - Schoolreglement - Engagementsverklaring

schoolbrochure 2020-2021.pdf

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

Infobrochure onderwijsregelgeving gewoon basisonderwijs 2020-2021.pdf

CAPACITEITSBEPALING

capaciteit

MEEST RECENTE DOORLICHTINGSVERSLAG (2018-2019)

bao-1819-118687-OI2_0-DL1-VER-10841.pdf