Visie en missie


We zijn een zorgzame leerschool die werkt aan een harmonische ontwikkeling bij elk kind en zin doet krijgen in het leren en leven.

We zijn een school met een hart voor elk kind en willen een warme, open en oudervriendelijke omgeving creëren.

We zijn een school in beweging én een bewegingsgezinde school.

We zijn een katholieke dialoogschool.

We zijn een buitenschool, strevend naar werkelijkheidsnabij onderwijs met oog voor duurzaamheid en een gezond milieu.
Dit doen we samen in verbondenheid met elkaar en de gemeenschap.