Ontstaan

Een proces van 5 schooljaren....

2013-2014

Ons leerlingenaantal groeit...

Wat een wirwar op de speelplaats. We hebben weinig plaats om zonder ruzie tot spel te komen.

Onze bal raakt ook zeer regelmatig over de schoolmuur waardoor we steeds ons spel moeten staken.

Het eerste brainstormen begint! We bedenken met het schoolteam al eens wat we willen, onze directeur gaat met het schoolbestuur en een

architect over onze problemen praten. De eerste stappen naar een subsidiedossier worden opgestart.

We praten met de ouderraad en de leerlingenraad want die zijn betrokken partij.

Tegen het einde van het schooljaar zijn er aanvragen ingediend, verkregen we extra ruimte achter de school en plaatsten we 2 tuinklassen

om het plaatsgebrek binnen de gebouwen op te vangen.

2014 - 2015

In de zomervakantie konden we met grondwerken starten achteraan de school en op de speelplaats. De buizen voor de tuinklassen worden

aangelegd, de elektriciteit wordt voorzien voor een grotere capaciteit en er komt een regenput.

Daarna start het grote werk van denken en uitwerken, dossiers in orde brengen, firma's aanschrijven, ...

Het denkproces in de school gaat als volgt:

 • Een werkgroep van leerkrachten komt samen om uit te denken wat we willen, hoe we het willen en wat onze visie is op buiten spelen.

 • De leerlingenraad steekt de koppen bij elkaar en doet voorstellen naar invulling toe.

 • De VZW Vives komt met 3 klassen en met de ouderraad brainstormen, bevraagt de leerkrachten en de leerlingenraad en komt zo tot een voorstel, gebaseerd op de reeds eerder uitgewerkte visie en invulling van het leerkrachtenteam.

Uit het archief

2015 - 2016

De subsidies zijn goedgekeurd en dus kunnen we aan het werk.

De eerste grote werken zijn grondwerken en de opbouw van een groot afdak, tot grote teleurstelling van de kinderen die zo vlug mogelijk een nieuwe speelplaats willen.

We mochten van onze buren (vzw Curando) een stukje bos gebruiken om tuinbakken te plaatsen en zo per klas te kunnen planten en zaaien.

In de zomer na dit schooljaar kregen we ons klim- en klauterparcours!

2016 - 2017

We bouwen verder uit....

 • De omheining rond het komende voetbalveld rees uit de grond

 • Ons plukbos kreeg vorm: uitgraven van een stukje bos en planten van groenten- en fruitbomen of struiken

 • Het oude houten podium werd vervangen door een nieuw, met valdempende ondergrond.

 • De oude fietsenberging werd afgebroken en een nieuwe komt vooraan op de speelplaats op een plaatsje waar het spel van de kinderen niet doorbroken wordt.

 • Het voetbalveld in kunstgras werd eindelijk werkelijkheid!!

Uit het archief

2017 - 2018

In de voorbije zomermaanden kwamen deze laatste zones tot stand:

 • De buitenklas kreeg vorm en werd met wat extra zwoegen en zweten geplaatst.

 • Het fietsparcours werd in verschillende lagen gegoten.

 • Het uitleenhuisjes kwam tot stand

 • Een extra toegang tot ons schoolgebouw werd achteraan bijgemaakt.

Daarna konden we met het detailwerk beginnen:

 • Decoratie in het thema Schuddebollebosbes verfraaide onze speelplaats: sterren, bomen, lichtjes, wegwijzers, ...

 • Een extra motorische- en zintuigzone kwam tot stand in de vorm van rakketjes

 • We maakten met het team een fotobord en een tankstationnetje

 • Het uitleenhuisje werd gevuld, allerhande fietsjes werden aangekocht

 • De muziekinstallatie van de school werd vernieuwd


Doorheen het jaar werken we verder aan:

 • Een extra drinkfonteintje

 • De motorische en zintuigzone voor de allerkleinsten

 • De chill-zone in het bos

 • Verrijking van de zones

Onze speelplaats is klaar!

Een pareltje voor het oog maar vooral een speelparadijs voor de kinderen met veel leer- en ontwikkelkansen.