EHBO - medicatie

Er wordt op onze school geen medicatie toegediend tenzij u dit formulier ondertekend door u en de dokter mee geeft met de medicatie.

medicatie op school.pdf

EHBO

Kleine ongevallen op school

Onze kinderen worden bij een ongelukje zo snel mogelijk verzorgd door de leerkracht van toezicht. We hebben daarvoor 4 verzorgingskastjes op het schooldomein. Daarin zit alle materiaal voor een basisverzorging. De eerste verzorging is steeds met water.

Ook in de turnzaal is een EHBO-kit aanwezig. Op uitstap nemen we steeds een draagbare EHBO-tas mee.

Alle leerkrachten krijgen herhaaldelijk training in kleine wondverzorging door bv. het CLB of onze 2 gediplomeerde EHBO-verantwoordelijken: juf Veerle en juf Heike. Deze 2 mensen krijgen een jaarlijkse training.

Grotere ongevallen

Wanneer we het vermoeden hebben dat er meer aan de hand is of wij de ernst niet kunnen inschatten, roepen we er steeds één van de 2 EHBO-verantwoordelijken bij. Zij verzorgen dan de leerling tot:

  • de leerling opgehaald wordt door de ouders.
  • er een ziekenwagen komt en de eerste hulp overgenomen wordt.

We verwittigen steeds de ouders bij grotere ongevallen, ook al is het niet van die aard dat ophalen nodig is.

We rijden nooit zelf met kinderen naar een spoedafdeling of dokter.

Verzekering van de school

De school is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen van de kinderen. Hieronder kunt u de papieren afdrukken

DE BOSBES - schadeaangifte lichamelijke ongevallen.pdf