Viherkumpulaisen ABC

Aidat

Palstan tienpuoleisen pensasaidan (ei ikivihreä) suosituskorkeus on 140 - 170 cm. Aidan suurin leveys saa olla 70 cm. Aitaan saa palstaa kohden tehdä vain yhden 70-130 cm:n levyisen portin. Jokainen viherkumpulainen huolehtii tieosuuden siisteydestä palstansa kohdalla (poistaa rikkaruohot ja roskat).

Asuminen

Asuinmökkiä saa käyttää ainoastaan vapaa-ajan asuntona, vakituinen asuminen ei ole sallittua.

Autolla ajo ja pysäköinti

Alueella on 10 km:n nopeusrajoitus ja pysäköinti on sallittu vain merkityillä alueilla.

Pikkutiet eivät kestä raskasta kuormitusta, ne ovat lähinnä pelastusteitä, joilla on aina oltava esteetön kulku. Niillä saa ajaa autoilla vain välttämätöntä huoltoajoa ja kuorman lastaamisen tai purkamisen jälkeen on auto välittömästi siirrettävä pois.

Painavien rakennustarvikkeiden ajo palstalle tulee suorittaa aikana jolloin alueen tiestö sen vaurioitumatta kestää. Myös käytettävien maansiirto- ja muiden työkoneiden tulee olla mahdollisimman kevytrakenteisia. Mikäli vaurioita syntyy, palstan haltijan on ne kustannuksellaan korjattava. Rakennus- ym. tarvikkeiden ajossa tarvittavat ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintialueelle.

Avaimet

Viherpirtin saniteettitilojen avaintenhallintaa hoitaa Nea Bäckström p. 040 520 5593 (mökki 19). Kulkuavaimen hinta on 20 euroa, joka laskutetaan syksyllä saunamaksujen kanssa. Kadonneesta kulkuavaimesta tulee ilmoittaa välittömästi hallitukselle avaimen mitätöimiseksi.

Pikkuvessojen (ulkohuussit) avaimia saa tarvittaessa tilattua Nea Bäckströmin kautta. Avain maksaa 10 e/kpl.

Facebook-ryhmä

Siirtolapuutarhalla on oma, suljettu Facebook-ryhmä (Viherkumpulaiset), johon kaikki Viherkummun osuuskuntalaiset voivat liittyä.

Hedelmät

Mätäneviä hedelmiä ei saa jättää maastoon, vaan ne on vietävä kaatopaikalle. Runsaina omenavuosina osuuskunta hankkii alueelle siirtolavan kaatopaikalle meneviä hedelmiä varten.

Huoltoväylät

Palstojen välillä olevat ojat/salaojat toimivat huoltoväylinä, joten ne täytyy pitää avoimina. Rajaosuus on 60 cm leveä eli 30 cm rajan molemmin puolin. Jokaisen osakkaan kuuluu hoitaa osuutensa väliojasta ja pitää omaa palstaansa sivuavat yhteiset tiealueet siistinä. Puiden ja pensaiden oksat tulee leikata niin, etteivät ne haittaa kulkua.

Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppuja saa asentaa siirtolapuutarhamökkeihin, mutta asennuksessa on huomioitava sekä näkyvyys että melu. Ilmalämpöpumppu tulee mahdollisuuksien mukaan koteloida mökin verhoiluun sopivaksi säleiköllä tai muulla vastaavalla. Ilmalämpöpumpuista aiheutuva ääni voi varsinkin yöaikaan häiritä naapureita. Siksi suositellaan mahdollisimman hiljaisen pumpun hankkimista.

Kasteluvesi

Kasteluvesi johdetaan alueelle Vantaanjoesta ja verkosto avataan keväällä yleensä kevättalkoiden yhteydessä tai sään salliessa, ja suljetaan syystalkoissa. Osuuskunta ylläpitää talousveden runkoverkkoa.

Hanat tulee jättää auki syystalkoissa, kun vedentulo suljetaan ja vastaavasti sulkea keväällä, kun vedet aukaistaan hanojen rikkoutumisen estämiseksi.

Kaupanteko /Mökin ostaminen ja myyminen

Mökkiä myytäessä tehdään myyjän ja ostajan välinen kauppakirja, josta selviävät kaupan ehdot, kuten kokonaiskauppahinta, mökin käypä arvo, hintaan sisältyvä irtaimisto sekä omistuksen ja hallintaoikeuden siirtoajankohta. Kauppakirja laaditaan kolmena kappaleena osuuskunnan omalle kaavakkeelle. Niistä yksi toimitetaan osuuskunnalle. Kaupantekotilaisuudessa on läsnä vähintään yksi hallituksen edustaja.

Kierrätys

Alueen ulkopuolella, pikkuportin läheisyydessä on Vantaan kaupungin kierrätyspiste. Sieltä löytyy paperin, pahvin, pienmetallin, lasin, vaatteiden ja muovipussien keräyslaatikot.

Kierrätyshylly

Jätehuoneessa on kierrätyshylly, jonne osuuskuntalaiset voivat tuoda itselle tarpeettomia tavaroita kierrätykseen. Tavaran tulee olla ehjä/toimiva. Suuret esineet kuten huonekalut, kannattaa kaupata osuuskunnan Facebook -ryhmässä tai alueen ilmoitustauluilla.

Kompostointi

Jokaisella viljelypalstalla tulee olla puutarhajätekomposti, jossa palstalta tulevat eloperäiset puutarhajätteet voidaan muuttaa mullaksi. Palstalla olevat kompostit on hoidettava siten, että ne ovat siistejä ja hajuttomia. Elintarvikkeita ei saa alueella avokompostoida, koska elintarvikejätteet houkuttelevat paikalle jyrsijöitä ja muita tuhoeläimiä.

Kotieläimet

Palstalla ei ole lupa pitää kotieläimiä, esim. kanoja, possuja ym. Lemmikkieläimet kuten koirat, kissat, marsut, kanit ym. on pidettävä häkeissä, kytkettyinä, tai muuten huolehtia, etteivät ne pääse karkuun.

Lainaus

Osuuskunnan työvälineitä/koneita voi pyytää lainaksi alueen isännältä Toni Johanssonilta p. 050 521 3230 kuittausta vastaan. Esim. Makitan oksasilppuri, niveltikkaat, nurmikkojyrä, puutarhajyrsin maan muokkaukseen, voimapihdit ja rautakanki. Lainattavista tavaroista löytyy lista alueen ilmoitustaululta.

Lannoitus ja kasvinsuojelu

Kaupungin asemakaavassa alue on merkitty pohjavesien suojelualueeksi, joten tehoviljely kemiallisten lannoitteiden avulla on kielletty.

Liiketoiminnan harjoittaminen

Osuuskunnan ohjesäännön mukaan kahvila-, ravintola- ja muun liiketoiminnan harjoittaminen on kielletty. Hallitus voi kuitenkin myöntää lyhytaikaisen luvan esim. kahvilan pitämiseen.

Mökin numero

Mahdollisten palo- ja pelastustilanteiden varalta mökin numero tulee näkyä selvästi tielle.

Mökkien peseytymistilat ja wc

Harmaavesi (käytetty talousvesi) on johdettava imeytyskaivojen kautta maahan. Saunan pesuvedet on kerättävä umpinaiseen säiliöön ja vietävä kunnalliseen viemäriin tai johdettava hyväksyttyyn harmaavesisuodattimeen. Siirtolapuutarhoihin suositellaan kompostoivia käymälöitä. Käymäläjätettä ei saa laskea salaojaverkostoon eikä avo-ojiin.

Nettisivut

Viherkummun kotisivut löytyvät netistä osoitteesta https://sites.google.com/view/viherkumpu/etusivu.

Ongelmajätteet

Kunkin palstalaisen on itse toimitettava kaikki ns. ongelmajätteet, kotitalouskoneet, maalit, öljyt, akut, auton renkaat ym. niille kuuluviin keräyspisteisiin. Niiden toimittaminen pois ei ole osuuskunnan asia, eikä niitä saa laitta roskalavalle tai jäteastioihin.

Osoitteen ja puhelinnumeroiden muutokset

Osuuskunnan jäsenen tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle ja isännöitsijälle, mikäli hänen osoitteensa tai puhelinnumeronsa muuttuu. On erittäin tärkeää saada mökkiläiseen yhteys, jos mökillä on tapahtunut jotain poikkeavaa esim. vesivuoto, tulipalo, murto tms. Jäsenet ovat itse vastuussa siitä, että jäsen- ja osoiterekistereihin merkityt yhteystiedot pysyvät oikeina ja ajan tasalla. Muutokset voi ilmoittaa Viherkummun kotisivuilta löytyvällä lomakkeella, Ohjeet valikosta kohdasta Muuttunet yhteystiedot.

https://sites.google.com/view/viherkumpu/ohjeet/muuttuneet-yhteystiedot

Osuuskunnan jäsenyys

Palstaosuuden ostajan tulee olla Suomen kansalainen. Osuuden omistaja on velvollinen kuuden kuukauden kuluessa osuuden hankkimisesta hakemaan osuuskunnan jäsenyyttä. Jäsen merkitään jäsenluetteloon.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta. Hyväksynnän jälkeen hakija merkitään jäsenrekisteriin. Hakemuksesta on ilmettävä, että hakija on perehtynyt osuuskunnan sääntöihin ja ohjesääntöön erillisohjeineen ja on valmis noudattamaan niitä. Jäsenen on maksettava osuuskunnalle Osuuskunnan sääntöjen 12 §:ssä määrätty osuusmaksu.

Paloturvallisuus

Jokaisessa mökissä tulee lain mukaan olla toimiva palovaroitin. Suositeltavaa on hankkia myös jauhesammutin, sammutuspeitto sekä häkävaroitin. Jos mökissäsi on jokin tulisija, esim. takka tai kamiina, hormi on nuohottava joka 3. vuosi. Jokainen mökkiläinen huolehtii itse nuohoojan tilaamisesta.

Lisätietoja nuohouksesta https://intermin.fi/nuohous

Avotulta ei saa sytyttää palstoilla, mutta ulkogrillin valvottu käyttö on sallittua. Risujen polttaminen tynnyrissä ja avoimessa tulisijassa katsotaan määräysten mukaan avopoltoksi ja on siten kielletty.

Palstojen rajalinjat

Rajalinjoille palstojen välissä ei saa istuttaa eikä rakentaa mitään. Noin 60 cm leveä alue palstojen välissä on yhteistä aluetta, joka on naapurusten pidettävä yhteisvoimin kunnossa. Mahdolliset näkö- tai kulkusuojat on tehtävä yli 30 cm:n etäisyydelle rajalinjasta.

Pelit

Alueelle Viherpirtin viereen on rakennettu pelikenttä, jossa voi pelata mölkkyä tai petanqueta. Jätekatoksessa on osuuskunnan mölkkypeli, petanque, kroketti ja tikkataulu tikkoineen, joita voi lainata.

Peräkärryt

Osuuskunta vuokraa peräkärryä, jonka vuorokausihinta 10 euroa. Lisätietoja saa isännältä (Toni Johansson, mökki 71).

Mökkiläisten omia peräkärryjä voi tarvittaessa säilyttää vanhojen vessojen luona.

Pikkuteiden talviauraus

Pikkuteiden koneellinen auraaminen ilman hallituksen lupaa on edelleen kielletty, koska auraaminen voi vahingoittaa paitsi tien varressa olevia vesiputkia, myös palstojen portteja ja pensasaitoja. Osakas, joka aiheuttaa omalla toiminnallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa teiden reunassa oleville vesijohdoille on korvausvelvollinen.

Polkupyörät

Polkupyörät on aina säilytettävä porttien sisäpuolella, etteivät ne ole esteenä muille alueella liikkuville.

Postilaatikko

Osuuskunnan jäsenet voivat ostaa itselleen päätielle sijoitettavan postilaatikon (hinta 20€). Lisätietoja saa isännältä (Toni Johansson

p. 050 521 3230, mökki 71).

Puut ja pensaat

Hedelmäpuut on hoitoleikkauksilla pidettävä matalakasvuisina ja kooltaan sellaisina, etteivät ne varjosta haitallisesti naapureiden viljelyksiä, eivätkä levitä oksiaan teille ja naapureiden alueille. Suosituskorkeus on enintään 5 m. Palstalla saa kasvattaa vain hedelmäpuita. Esim. koivuja, vaahteroita, mäntyjä, kuusia ei saa palstalla pitää. Tuhohyönteisiä levittävät puut esim. pihlajat ja tuomet on täysin kielletty. Palstoille istutetut marja- ja koristepensaat on hoitoleikkauksilla pidettävä niin pienikokoisina, etteivät ne häiritse naapureita.

Pysäköinti

Auton voi pysäköidä päätienvarrella oleville pysäköintipaikoille tai pikkuportin ulkopuolella olevalle kaupungin huoltoalueelle. Autossa on hyvä olla näkyvissä osuuskunnan pysäköintilupalappu, joita saat hallituksen jäseniltä. Pikkuteille auton saa pysäyttää ainoastaan kuorman lastaamista tai purkamista varten.

Rakennusjätteet

Kaikki rakennusjätteet on jokaisen rakentajan itse omalla kustannuksellaan toimitettava pois. Mitään ei saa jättää osuuskunnan alueelle, jätehuoneeseen eikä lähellä olevaan kaupungin puistoon.

Rakentaminen

Siirtolapuutarha-alueella on noudatettava sekä osuuskunnan omia, että Vantaan kaupungin määräämiä rakennusohjeita. Rakentaminen on suoritettava osuuskunnan hallituksen hyväksymien rakennussuunnitelmien mukaisesti. Kaikelle rakentamiselle - niin rakennuksille kuin ohjesäännöissä luetelluille rakennelmillekin, pitää hakea ja saada osuuskunnan hallituksen lupa.

Majan rakentaminen vaatii rakennusluvan. Muille rakennelmille on haettava toimenpidelupa hallitukselta ja mahdollisesti myös rakennusvalvonnalta. Jos majan ulkonäkö ratkaisevasti muuttuu, on toimenpidelupa haettava aina myös rakennusvalvonnalta.

Risut, oksat ja puutarhajäte

Risuja, oksia tai puutarhajätettä ei voi viedä entiseen paikkaan Mätäojan varteen.

Koska Viherkummun alueella ei ole muutakaan paikkaa jätteen sijoittamiseen, on ainoa tapa käsitellä jätteet palstoilla kompostoimalla ja hakettamalla. Paksummat oksat voi polttaa takassa tai ulkogrillissä. Jos sellaisia ei itsellä ole, oksia voi tarjota vaikkapa naapurille.

Risuja ja puutarhajätettä voi viedä myös sorttiasemalle, joka perii 5 euroa kuormasta.

Osuuskunnalla on kaksi haketinta, joita voi lainata. Puutarhajätettä ei saa viedä lavalle. Sääntöjen mukaan jokaisella palstalla tulee olla puutarhajätekomposti.

Jätehuoneen ulkopuolelle ei saa viedä minkäänlaista jätettä.

Siirtolavoja tilataan vuosittain tarpeen mukaan ja niistä ilmoitetaan Viherkummun kotisivuilla, Facebookissa ja ilmoitustauluilla.

Osuuskunta tilaa lavoja seuraavasti:

  • Oksalava tilataan viikon ajaksi kesäkuussa ennen palstojen tarkastusta ja se pidetään tarkastukseen saakka.

  • Sekajätelava tilataan kevättalkoisiin tarpeen mukaan.

  • Omenalava syksyllä tarpeen mukaan.

Salaojat

Viherkummun alue on salaojitettu vuonna 1949 ennen alueen rakentamista. Linjat on rakennettu halkaisijaltaan 70 - 90 mm:n poltetuista tiiliputkista. Putket sijaitsevat 1 - 1,5 m:n syvyydessä. Koko alueen kuivatus on tämän salaojaverkoston varassa. Kun alueella kaivetaan, on syytä muistaa salaojien olemassaolo ja välttää rikkomasta niitä.

Sauna

Saunavuorot järjestetään 2022 seuraavasti:

Kesä-elokuussa keskiviikkoisin ja lauantaisin, ja touko- ja syyskuussa vain lauantaisin

Keskiviikkona:

- naiset klo 18.00-19.30

- miehett klo 19.30-21.00

Lauantaina:

- miehet klo 18.00-19.30

- naiset klo 19.30-21.00

Saunamaksu 3 euroa/aikuinen, perhesauna 8 euroa/kerta

Perhesauna ke ja la klo 17.00-18.00 (varauslista Viherpirtillä, käytössä vain naisten pukuhuone)

Perhesaunavuoroja voi varata mökkikunnittain max. 1 krt/kk.

Sekajätteet

Talousjätteiden kokoamispaikka on jätehuoneessa lähellä Viherpirttiä. Jätehuone on lukittu ja oven numerolukon koodin saa hallituksen jäseniltä. Jätehuoneessa on kolme kappaletta 800 litran sekajätelaatikkoa, jotka tyhjennetään tiistaisin ja perjantaisin. Sieltä löytyy myös pienmetalli-, lasi-, paperi-, muovi- ja pahvinkeräyssäiliöt.

Talvikauden ajaksi (marraskuu - huhtikuu) jätehuone suljetaan.

Jätesäiliöt ovat pelkästään taloudessa syntyvää sekajätettä varten. Pakkaa talousjätteet muovipusseihin niin, ettei niistä aiheudu hajuhaittoja, varsinkin kesäaikana. Muuta kuin normaalia taloudessa syntyvää jätettä ei laatikoihin saa laittaa. Muusta kuin talousjätteestä tai ylitäytetyistä jäteastioista joudutaan maksamaan lisämaksu.

Jätehuoneen ulkopuolelle ei saa viedä minkäänlaista jätettä.

Sekajätelava tilataan kevättalkoisiin tarpeen mukaan.

Jos jätehuollossa on huomauttamista, kerro vioista isännälle.

Siivous

Viherpirtin sauna-, suihku- ja WC-tilojen siivouksen hoitaa Puhtaax Oy.

Siivous hoidetaan 2 krt/vko.

Viikonloppuisin, jos osuuskuntalainen huomaa puutteita esim. käsipaperit ovat lopussa, voi osuuskuntalainen täyttää itse käsipaperitelineen. Avain ja paperia löytyy allaskaapeista, sekä naisten että miesten WC:stä.

Lastenvaippoja ei saa jättää WC tilojen roskakoreihin, ne tulee viedä jätehuoneeseen.

Huomioithan seuraavankin kävijän, WC harja on vapaasti käytettävissä.

Suihkuun mennessäsi jätä kengät oven ulkopuolelle.

Siivoukseen liittyvistä puutteista voi ilmoittaa siivousvastaavalle Minna Blomqvistille p. 040 827 1888 (mökki 4) tai hallituksen puheenjohtajalle Olli Saunanojalle p. 050 540 9032 (mökki 10).

Ulkohuussien (pikkuvessat 1-tien päädyssä) siisteydestä huolehtii jokainen käyttäjä itse.

Suihkut

Viherpirtin suihkujen käyttäjiä muistutetaan siitä, että vettä tulee käyttää säästeliäästi. Lämminvesivaraajan koosta johtuen, varsinkin saunapäivinä, on mahdollista, että lämmintä vettä ei riitä kaikille.

Sähkö

Viherkummun siirtolapuutarhassa jokainen mökinhaltija tekee oman sähkösopimuksen valitsemansa sähkölaitoksen kanssa ja vastaa kaikista sähkön käyttöön liittyvistä asioista itse. Alueella on Vantaan Energian ylläpitämä ilma- tai maakaapeliverkosto.

Talkoot

Viherkummussa järjestetään yleiset talkoon kolme kertaa vuodessa (kevät-, kesä- ja syystalkoot). Talkoista ilmoitetaan ilmoitustaululla, www-sivulla ja Facebook-ryhmässä. Tämän lisäksi on muuna aikana tehtäviä talkootöitä, joita voi kysellä hallituksen jäseniltä. Jätehuoneesta kierrätyshyllyn vierestä löytyy talkoovihko, johon näitä töitä voi merkitä.

Talousvesi

Talousvesi on puhdasta vesijohtovettä, jota osuuskunta ostaa kaupungin vesilaitokselta. Päätien varressa on läpi vuoden käytössä oleva osuuskunnan omistama vesiposti. Vesipostin hanaa ei saa vääntää liian tiukalle, jotta hanan mekanismi ei rikkoudu.

Osuuskunta ylläpitää talousveden runkoverkkoa. Mikäli palstanhaltija haluaa talousveden palstalleen, tulee työn tekemisestä sopia vesivastaavan kanssa (Jari Pekkanen, p. 040 545 1382, mökki 113). Tonttiliittymät johtoineen ja sulkuineen ovat palstanhaltijan vastuulla kaikkine rakentamis- ja ylläpitokustannuksineen.

Palstanhaltijan on ilmoitettava välittömästi putkien tai hanojen vuotamisesta. Hanat tulee jättää auki syystalkoissa, kun vedentulo suljetaan ja vastaavasti sulkea keväällä, kun vedet aukaistaan hanojen rikkoutumisen estämiseksi.

Talousvettä ei saa käyttää kasteluun. Osuuskunta veloittaa erikseen jokaiselta veden käyttäjältä vuosittain osuuskunnan vuosikokouksen määräämän kulutuskorvauksen.

Talviturvallisuus

• Vie kaikki ruuat ja juomat pois mökiltä, älä jätä alkoholia tai pulloja houkutukseksi.

• Älä jätä arvoesineitä mökille.

• Suojaa hedelmäpuut jyrsijöiltä ja jäniksiltä.

• Käy myös talviaikaan mökillä säännöllisesti tai sovi naapurin kanssa vuoroista.

• Mieti, kannattaisiko hankkia hälytyslaite mökillesi.

• Jos havaitset jollakin mökillä ilkivaltaa, ilmoita siitä asianomaiselle, poliisille tai hallituksen puheenjohtajalle.

Varainsiirtovero mökkikaupassa

Varainsiirtovero maksetaan ainoastaan rakennuksen arvosta. Rakennuksen arvo määritetään sen luovutushetken eli myyntihetken käypään arvoon. Kauppakirjassa on eriteltävä erikseen rakennuksen arvo. Kun asiakas on esittänyt rakennukselle arvon, Verohallinto tarkistaa sen noudattamiensa arvostusperusteiden mukaisesti. Rakennuksen arvon määrittämisessä otetaan huomioon muun muassa rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso. Jos kauppahintaa kohdennetaan irtaimistolle, myös sen määrä ja laatu on eriteltävä.

Vieraslajit

Eräät kasvilajit voivat levitä helposti luontoon ja aiheuttaa siellä haittaa luonnonvaraisille kasveille ja eläimille. Lisäksi osasta kasvilajeja voi olla jopa vaaraa ihmisille, jotka eivät osaa niitä varoa. Näiden haittojen vähentämiseksi Suomessa on luokiteltu osa kasvilajeista ns. vieraslajeiksi, joiden luontoon leviäminen tulee estää.

Suositus on, että siirtolapuutarhassa vältetään istuttamasta seuraavia kasvilajeja sekä estetään jo istutettujen kasvien leviäminen luontoon:

· Etelänruttojuuri

· Japanintatar ja jättitatar

· Jättipalsami

· Jättiputki

· Komealupiini

· Kulta- ja tarhapiiskut

· Kurtturuusu

· Pajuasteri

· Punakarhunköynnös

Viherpirtin vuokraus

Osuuskunnan jäsenet voivat vuokrata Viherpirttiä yksityiskäyttöön sopimuksen mukaan. Vuokraamista hoitaa Marjo Junka (mökki 126).

Viherpirtin astiat ja laitteet ovat vuokraajan käytössä, mutta vuokraan eivät sisälly kertakäyttöastiat, talouspaperit, leivinpaperit, servietit eivätkä astiapyyhkeet. Yksityistilaisuuksien aikana käytössä on salin lisäksi patio ja pirtin päädyssä olevat vessat. Sauna- ja suihkutilat vessoineen eivät kuulu vuokraan.

Viherpirtille voi tulla edellisenä päivänä järjestelemään tilaa juhlakuntoon, mikäli silloin ei ole muuta varausta. Sali ja vessat siivotaan yöllä 24.00 mennessä tai sopimuksen mukaan seuraavana päivänä. Siivouksessa saa käyttää pirtin omia siivousvälineitä ja -aineita.

Jos siivous jätetään kokonaan tai osittain tekemättä, vuokraaja maksaa siivouksesta aiheutuvan ylimääräisen maksun 50 e.

Vuokralaiset

Osuuskunnan jäsen, joka vuokraa mökkinsä, tulee ilmoittaa siitä hallitukselle ja kirjanpitäjälle.

Hänen tulee ilmoittaa vuokralaisen/vuokralaisten nimet, yhteystiedot ja vuokra-ajan pituus. Tiedot tarvitaan osakasluetteloon esim. hälytystapausten tiedottamista varten.

Mökin omistajan on annettava vuokralaisille osuuskunnan säännöt sekä Viherkumpulaisen ABC -opas. Sääntöjen rikkomisesta vastaa mökin omistaja ja/tai vuokralainen.

Vuositarkastus

Osuuskunnan hallituksen toimesta pidetään vuosittain ennen juhannusta vuositarkastus, jonka yhteydessä arvioidaan palstojen yleisilme, mökkien ja rakennelmien kunto sekä ympäristön siisteys. Hallitus antaa hoitamattomista viljelyspalstoista ja mökeistä huomautuksen sekä määrää niille uuden tarkastuksen ajan. Muistathan, että oman tonttisi takapiha on toisen etupiha, joten pidä tonttisi siistinä!

WC

Mökkiläisten omat vessat saa rakentaa vain mökin yhteyteen, ei erilliseen rakennukseen. Käymälä saa olla kompostoiva, polttava tai pakastava. Kemiallinen wc on alueella kielletty. Myös omien vessojen tyhjennys Viherpirtille on ehdottomasti kielletty!

Äänekkäät työt ja muut häiriötä aiheuttavat toiminnot

Melua aiheuttavaa rakentamista ja muuta naapureita häiritsevää toimintaa (esim. sirkkelöinti, naulaaminen, ruohonleikkaus, moottorisahan käyttö, radion tai muun soittimen äänekäs kuuntelu) tulee välttää arkisin klo 21.00–08.00 ja viikonloppuna lauantaista klo 18.00 maanantaihin klo 08.00.