Viljeleminen

Puutarhan viljely:

15 §

Osuuden omistajan hallitsema palsta on rakennus, piha- ja tiealuetta lukuun ottamatta käytettävä puutarhaksi.

Ainoastaan kolmanneksella (1/3) palstasta saadaan viljellä samaa kasvilajia.

16 §

Palstaa ei saa aidata teitä vastaan muuta kuin pensasaidalla, jonka korkeus ei saa ylittää 2 m.

17 §

  1. Hedelmä- ja muita korkeakasvuisia puita ja pensaita sekä rajoilla olevia marjapensasaitoja saadaan istuttaa vain mikäli ne eivät häiritse naapureita.

  2. Osuuskuntamme perustettaessa laadittiin puutarhakonsulentin toimesta istutussuunnitelma, josta voi saada kopion hallitukselta.

  3. Palstalla ei saa olla muita kuin hedelmäpuita sekä matalia marja- ja koristepensaita. Esim. koivuja, mäntyjä, kuusia tai vaahteroita ei saa palstalla pitää.

Tuhohyönteisiä levittävät puut esim. pihlajat ja tuomet on täysin kielletty.

18 §

Jäsen saa ottaa osuuskunnan ylläpitämästä kasteluverkostosta sen vesimäärän mitä tarvitaan puutarhan hoitoon ja muuhun omaan käyttöön.

Kasteluverkosto tulee toimimaan vuosittain 1.5. - 15.10. välisenä aikana. Vedet kasteluverkostoon otetaan Vantaanjoesta.

19 §

Osuuskunnan hallitus pitää vuosittain ennen juhannusta alueen vuositarkastuksen, jonka yhteydessä arvioidaan jäsenten puutarhapalstojen ja majojen kunto ja ympäristön siisteys. Hallitus tulee jakamaan parhaiten hoidetuille palstoille ja majoille vuosittain kunniakirjat.

Hallitus antaa huonosti hoidetuista viljelyspalstoista ja majoista huomautuksen sekä määrää niille uuden tarkastuksen ajan.