Kavaleffin puhe 2001

Alexis Kavaleffin lausumat tervehdyssanat Vantaan kaupungin osastopäällikön Aino Leinon käydessä vierailemassa Viherkummussa 14.8.2001

Arvoisat Vieraamme, Hyvät Naiset ja Herrat!

Minulla on ilo ja kunnia osuuskuntamme hallituksen puolesta lausua Teidät osastopäällikkö Aino Leino ja Teidän apulaisenne tervetulleiksi Viherkummun Viikonloppumaja Osuuskunnan siirtolapuutarhaamme.

Haluan tässä yhteydessä esittää lyhyesti osuuskuntamme historiaa, jotta tekin, jotka todennäköisesti ette ole perehtyneet tähän asiaan, saisitte käsityksen millainen osuuskunnan alku ja kehitys on ollut.

Joulukuussa kokoontui 7 henkilöä ja silloin päätettiin perustaa siirtolapuutarha ja hakea sille sopiva alue. Vantaanjoen rannalla Helsingin maalaiskunnan Martinkylässä oli saatavissa 6,539 ha:n suuruinen viljelty peltoalue, joka vaikutti sopivalta ja mukavalta puutarhaviljelykseen. Tärkeä asia oli, että nyt hankittuun maa-alueeseen kuului oma ranta ja osuus jokeen.

Viranomaiset vahvistivat osuuskuntamme säännöt 22.5.1950. Osuuskuntamme perustettiin 24.5.1950 nimellä Viherkummun Viikonloppumaja Osuuskunta. Osuuskunta rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.6.1950. Kotipaikka oli Helsingin maalaiskunta. Rakennuslupa saatiin 13.1.1950 Sen jälkeen on eri majatyypeille haettu useita rakennusmuutoslupia. Kuitenkin on noudatettu osuuskuntamme rakennussääntöjä, joissa on mm. säädetty, että osuuskunnan jäsenellä on oikeus hyväksyttyjen piirustusten vahvistettujen määräysten mukaan hallitsemalleen siirtolapuutarhapalstalleen rakentaa yhden kesämajan. Vantaan kaupungin antamia ohjeita noudattaen. Yhtenäisyyden saavuttamiseksi on määrätty rakennustapa mm. julkisivujen ulkoseinien vuoraus, räystään ja kattoharjan korkeus ja kattojen kaltevuus. Muunlaisia rakennuksia ei saa viljelyspalstoille rakentaa.

Ennen kuin aluetta ruvettiin rakentamaan tehtiin Salaojitustyö Oy:n toimesta 17.4.1950 salaojitussuunnitelma ja sama yhtiö suoritti salaojitustyöt urakkatarjousten perusteella. Työ valmistui 15.5.1950. Insinööritoimisto P. Alenius suoritti 27.7. – 15.8.1950 pohjatutkimuksen, jolloin samalla päätettiin kaivojen paikoista. Sama insinööritoimisto löi kaivojen pohjiin suodatinputkia.

Alkuvuosina palkattiin puutarhakonsulentti, joka kerran vuodessa keväällä kävi neuvomassa osuuskunnan jäseniä ja suunnitteli puutarhaistutuksia. Tämä konsulentti oli Helsingin kaupungin palveluksessa oleva puutarhakonsulentti Elisabeth Koch.

Osuuskuntamme on sen jälkeen, kun alkuvaikeudet oli voitettu, kehittynyt suotuisasti vuosi vuodelta. Alue on kauniisti rakennettu ja puutarhat hyvin hoidettuja ja mallikelpoisia.

Osuuskuntamme perustettiin, kun Suomessa oli vaikeita aikoja ja kaikesta oli puutetta. Pienet kotipuutarhat olivat monelle jäsenelle, niin kuin alkuperäinen tarkoituskin oli, hyvänä apuna tukien heidän taloudenpitoaan. Nykyaikana viljellään puutarhapalstoilla paljon kukkia ja vähemmän vihanneksia.