Vuosikertomus 1956

Viherkummun Viikonloppumaja Osuuskunta / Vuosikertomus vuodelta 1956


Viherkummun Viikonloppumaja Osuuskunnan seitsemännen toimintavuoden aikana on osuuskunnan asema edelleen vahvistunut. Taloudellisesti on vuoden aikana taas onnistuttu kartuttamaan osuuskunnan käteisvaroja ja osuuskunnan jäsenten puutarhat on viljelty paremmin ja majat hoidettu huolellisemmin. Sateisesta kesästä huolimatta ovat osuuskunnan jäsenet ahkerasti käyttäneet hyväkseen osuuskunnan tarjoamia mahdollisuuksia oleskella kesäisin maalla, ja on toiminta ja oleskelu Viherkummussa ollut vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Kahdesti menneenä vuonna ovat osuuskunnan jäsenet kokoontuneet osuuskokoukseen. Toinen näistä kokouksista, osuuskunnan varsinainen kokous, kokoontui huhtikuussa Helsingissä, Helsingin Työväenyhdistys r.y;n talossa, toinen pidettiin kesällä heinäkuussa osuuskunnan oman alueen rannalla. Hallitus on kokoontunut virallisiin istuntoihin kuluneena vuonna 18 kertaa, mutta ovat sen lisäksi hallituksen jäsenet kuin myöskin työvaliokunnan jäsenet olleet kiinteässä yhteydessä toisiinsa osuuskuntaa koskevissa asioissa. Hallituksessa on vallinnut miellyttävä henki ja on kaikki päätökset tehty yksimielisesti., ja ovat työvaliokunnan jäsenet osallistuneet ahkerasti hallituksen kokouksiin. Tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat ovat useasti tarkkailijoina seuranneet hallituksen kokouksia ja näin ollen myöskin koko ajan valvoneet osuuskuntamme toimintaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Alexis Kavaleff, varapuheenjohtajana Arvi Arponen ja jäsenenä Aleksanteri Koskinen. Varajäseniä ovat rouva Olga Pyykkönen ja Kauko Saarinen. Työvaliokunnan jäsenenä I-alueelta on ollut August Vauhkonen, II-alueelta Viljo Pyykkönen, III-alueelta Lauri Virtanen, IV-alueelta Georg Nieminen ja V-alueelta Allan Nyman. Varsinaisessa kokouksessa valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan v. 1956 tilejä ja hallintoa rouva Anitha Johansson ja herra Esa Hänninen sekä varatilintarkastajaksi rouva Sirkka Laanti ja herra Veikko Heikkinen.

Hallitus, joka on hoitanut osuuskunnan asioita sääntöjen määräämällä tavalla, on kiitollinen työvaliokunnan jäsenille, jotka hyvällä asiantuntemuksella ja suurella kiinnostuksella osuuskunnan asioihin ovat ratkaisevasti auttaneet hallitusta. Työvaliokunnan jäsenet kuten myöskin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat ovat kaikki palkkiotta osallistuneet osuuskunnan työhön. Myöskin muut jäsenet ovat ilman korvausta kukin omalla tavallaan avustaneet osuuskuntaa asioiden hoidossa. Tulkoon tässä mainituksi Reijo Björn, joka soitti reippaasti, Arvi Arponen, joka hoiti ilotulituksen ja rouva Nousiainen, joka tarjosi kahvia ja virvokkeita Juhannusaattoiltana. Lauri Virtanen on saanut innostuksellaan pitkästä aikaa taas talkootoiminnan herätetyksi henkiin osuuskuntamme jäsenten keskuudessa. Moni muu osuuskuntamme jäsen, tässä nimeltä mainitsematta, on innokkaasti ja ahkerasti tavoin tai toisin osallistunut talkootyöhön osuuskuntamme alueen kunnostamiseksi ja oleskelun viihtyisyyden lisäämiseksi.

Talkootyönä tehtiin kuluneena vuonna yhdet lastenkeinut II-kaivon luokse, II-käymälän viereen rakennettiin pallokenttä ja II-käymälä korjattiin, I-kaivon pumppu uusittiin ja kaivo puhdistettiin, lasten hiekkalaatikot korjattiin ja täytettiin, tiet sorattiin, II-tien vieressä kulkeva iso viemärioja avattiin ja tienviitat uusittiin pellistä, jonka työn suoritti Allan Nyman ilmaiseksi osuuskunnalle. Talkootöitten johdossa on ollut Lauri Virtanen, joka myöskin on vastannut kasteluverkoston hoidosta kertomusvuonna. Tavallaan talkootyötä on myöskin ollut Heimo Soinion toiminto hänen avustaessaan jäseniä sairaustapauksissa kuljettamalla heitä sairaalaan ja lääkärin luokse.

Hallitus sai valmiiksi ehdotuksen uusiksi säännöiksi ja jätettiin se lausuntoa varten Pellervo-Seuralle, joka pitkän pohdinnan jälkeen ehdotti osuuskunnalle samanlaisia uusia sääntöjä kuin taloyhtiöissä käytetään. Hallitus katsoi kuitenkin yksimielisesti, etteivät nämä säännöt mitenkään sovi osuuskunnallemme, ja on hallitus yhdistäen ne neuvot, mitkä Pellervo-Seuralta saatiin, hallituksen omaan sääntöehdotukseen, hyläten vanhan, laatinut uuden sääntöehdotuksen sekä neuvotellut kaupparekisteriviranomaisten kanssa tämän sääntöehdotuksen mahdollisuudesta tulla hyväksytyksi kaupparekisterissä. Hallitus valittaa, ettei uutta sääntöehdotusta ehditty saada valmiiksi tulevaan vuosikokoukseen.

Postiasiat ovat myöskin selvinneet tänä vuonna, sillä kirjeet tuodaan nyt postin toimesta Vantaalta Ojasen kauppaan, mihin myöskin kaikki lehdet saapuvat suoraan.

Koska osuuskunnan alueella on ilmennyt paljon levottomuutta ja epäjärjestystä kuluneena vuonna, on hallitus päättänyt hakea järjestysmiesoikeuksia jollekin osuuskunnan jäsenelle.

Nyttemmin on Uudenmaan Lääninhallitus suostunut tähän anomukseen. Mietittyään asiaa on hallitus katsonut sopivaksi tähän järjestysmiehen toimeen (poliisimiehen toimeen kunnan alueella) herra Lauri Virtasen, joka asuu osuuskunnan alueella ja joka muutenkin on innolla osallistunut osuuskunnan töihin ja nauttii hyvää mainetta jäsenten keskuudessa.

Kuluneena vuonna on hallitus harkiten hyväksynyt uusia jäseniä, ja on hallitus yksimielisesti päättänyt, että ennen kuin uusia jäseniä hyväksytään, ensin tutkitaan, onko a.o. tulokas myöskin halukas noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja omalla panoksellaan osallistumaan osuuskunnan työhön ja eteenpäin viemiseen. Tällä hetkellä on osuuskunnassa 92 jäsentä.

Myöskin vuonna 1957 on paljon työtä odottamassa osuuskunnan hallitusta ja jäseniä, sillä edessämme on uusien sääntöjen lopullinen hyväksyminen, II-kaivon puhdistaminen ja uuden pumpun asettaminen siihen, II- ja III-käymälöitten perusteellinen korjaus ym. joka vuosi ilmeneviä puhdistus- ja korjaustöitä. Toivokaamme, että tuleva kesä olisi kaunis ja suotuisa kesänvietollemme alueella ja että taloudellinen kehitys jatkuisi yhtä suotuisana kuin tähän mennessä.

Helsingissä, helmikuun 15 päivänä 1957

Alexis Kavaleff

Olga Pyykkönen

Aleks. Koskinen