SEKRETA LERNADO - TAJNE KOMPLETY

SEA-KLUB / SEA-KLUBO

2020-2022

STRONA KLUBOWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU ESPERANCKIEGO

KLUBA RETEJO DE SILEZIA ESPERANTO-ASOCIO

Witamy serdecznie na stronie edukacyjnej Śląskiego Związku Esperanckiego.

Działanie strony rozpoczęliśmy wiosną 2020 roku e-kursami pod wspólną nazwą SEKRETA LERNADO (Tajne Komplety).
Pomysł rozrósł się w ciągu kilkunastu miesięcy. Chcemy obecnie poszerzyć dotychczasowe formy SEKRETA LERNADO poprzez nasze esperanckie e-spotkania klubowe. Wśród nich będą m.in. te związane z Miastami Partnerskimi Wrocławia, dot. bezpieczeństwa seniorów, galerie fotografii i inne, których tematy każdy może zaproponować i dostarczyć przygotowane przez siebie materiały i teksty. Nowe kursy esperanta pojawiły się na początku 2021 roku i 2022.
Wszystkie poprzednie e-kursy można natomiast znaleźć w zakładce: SEKRETA LERNADO - e-wiosna 2020.
Nasze materiały z e-kursów wysyłamy nadal mailowo, poprzez WhatsApp`a i zamieszczamy na tej witrynie.

Jeśli ktoś chce się bawić z nami edukacyjnie esperantem poprzez WhatsApp`a - zapraszamy do grupy SEKRETA LERNADO. Terenia jako Administratorka i Szefowa Grupy zapisze te Osoby.


UWAGA: obecnie pracujemy intensywnie nad rozszerzeniem treści witryny
- pojawią się niebawem nowe ciekawe zakładki!

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, uwagi i pomysły!
Czekamy na Wasze propozycje, teksty, tekściki i materiały.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy edukacyjnej, twórczości i rozwoju!


Ni kore bonvenigas en la eduka retejo de Silezia Esperanto-Asocio.

Ni komencis la funkciadon de la retejo printempe 2020 per e-kursoj sub la komuna nomo de SEKRETA LERNADO.
La ideo kreskis dum dekdu monatoj. Ni nun volas etendi la formojn de SEKRETA LERNADO per niaj virtualaj e-klubaj kunvenoj. Ili estos, inter alie tiuj ligitaj kun la Partneraj Urboj de Vroclavo, pri la sekureco de pliaĝuloj, fotogalerioj kaj aliaj programeroj kies temojn ĉiuj povas proponi kaj provizi materialojn kaj tekstojn preparitajn de si mem. La novaj Esperanto-kurso aperos komence de 2021 kaj 2022.
Ĉiuj antaŭaj e-kursoj troveblas en la elemento: SEKRETA LERNADO - e-printempo 2020. Ni ankoraŭ sendas nian e-kursan materialon per WhatsApp per retpoŝto kaj ni aperigas tion en ĉi tiu retejo.

Se iu volas ludi kun ni eduke helpe de Esperanto per WhatsApp - ni invitas vin al la grupo SEKRETA LERNADO. Terenjo kiel Administranto kaj Grupestro registros ĉi tiujn homojn


ATENTU: ni nuntempe intense laboras por pligrandigi la enhavon de la retejo
- baldaŭ aperos novaj interesaj langetoj!

Ni estas malfermaj por ĉiu kunlaboro, atentigoj kaj konceptoj!
Ni atendas viajn sugestojn, tekstojn, tekstojn kaj materialojn.

Ni kore invitas vin ludi kune en edukado, kreemo kaj disvolviĝo!