Psicologos precios

Precios de las visitas de Psicologia. Precios de los Psicólogos

Si bé els Col.legi Oficial de Psicòlegs no pot establir actualment preus orientatius de les teràpies

psicològiques, ja que cada psicòleg pot establir un preu lliure, adjuntem tot seguit la darrera vegada

que es va publicar, ja fa algún temps uns preus orientatius: