Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista. (Carl Rogers).

0 PRESENTACIÓ

El desig mor automàticament quan s'aconseguix; en satisfer-se. L'amor, en canvi, és un etern desig insatisfet.

José Ortega y Gasset (1883-1955) Filòsof i assagista espanyol.

Aviat farà 30 anys que realitzem activitatats terapéutiques en diferents àmbits. Psicologia, Sexologia i Teràpies de Parella. Tant en l'àmbit adult com infantil.

Durant tot aquest temps hem atès un total aproximat de 3.000 persones a les que agraïm la confiança dipositada en nosaltres.

Hem esdevingut un referent comarcal per a altres professionals de la salut: Metges, Psiquiatres, Pediatres, Neuròlegs, etc

Tanmateix, disposem de reconeixements institucionals de l'Ajuntament de la nostra ciutat per la nostra activitat durant tots aquests anys.

Actualment el nostre centre és col.laborador docent de diverses universitats: Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya. (Facultats de Psicologia)

Tots els nostres serveis van adreçats a un ampli ventall d'edats i tractem problemàtiques ben diverses:

De la pesonalitat, de l'evolució i l'escolaritat, del llenguatge i la comunicació i de la Parella i la Sexualitat.

Co-dirigim l'Institut Superior d'Estudis Sexològics de Barcelona (ISES)

El nostre centre desenvolupa la seva activitat des de l'any 1989. Presta els seus serveis a la població en l'àmbit de Salut Psicològica en el camp de la Teràpia Conductual i Humanista en els tractaments per a adults. Així com la Reeducació i Modificació de conducta en l'àmbit infantil. Molts tractaments infantils són subvencionats per la Generalitat.

A més de tot l'exposat hem aportat un tractament específic i pioner en el tractament de les depressions molt conegut a països nòrdics: La luminoterapia

Fa pocs anys l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut les teràpies florals de Bach com eficaços per transtorns emocionals, en aquest sentit, ens hem especialitzat en aquesta disciplina)

Reconeixements Institucionals:

Membre de la Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut. 2018

Reconeixement de les nostres activitats per part de l'Ajuntament de Mollet. Josep Monràs. Alcalde. 2.005

Reconeixement de les nostres activitats per part de l'Ajuntament de Mollet. Montserrat Tura Alcaldesa 1995

imagen

Ministeri Sanitat i Consum, Reconeixement activitats Docents sobre Sexologia. 2009

imagen

Ministeri Sanitat i Consum. Reconeixement activitats Docents d'Actualització en Sexologia. 2.009

imagen

Col.laboració Docent amb Universitat de Barcelona. 2008

imagen

Col.laboració Docent amb Universitat de Barcelona. 2001

imagen

Col.laboració Docent Universitat Ramon LLull 2008

imagen

Col.laboració Docent Universitat Oberta de Catalunya 2005

imagen

Creació de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES 2008


-El arte de ser sabio es el arte de saber qué dejar pasar por alto.-William James.

Psicólogo Mollet