Psicologia Infantil


ANSIETAT GENERALITZADA I TRASTORN DE PÀNIC A NENS I

ADOLESCENTS

Els Criteris Diagnostics per a l'Trastorn d'Ansetat Generalitzada,

segons el DSM-IV-TR:

a) Ansietat i preocupació excessives (expectativa aprensiva), que estan presents més

dies que ausents, durant Menys sis mesos, sobre una àmplia gamma de

aconteciments o activitats (com el Rendiment laboral o escolar).

b) A l'individu li resulta difícil controlar AQUEST Estat de preocupació constant.

c) L'ansietat i preocupació s'associen amb tres (o més) dels sis símptomes

Següents (estant uns quants síntomes presenta més dies que ausents durante a els

Últims sis mesos) (Nota: Els nens Només és requereixen 1 d'aquests Símptomes):

- Inquietud o impaciència.

- Fatigabilitat fàcil.

- Dificultat per concentrar-se o tenyir la ment en blanc.

- Irritabilitat.

- Tensió muscular.

- Alteracions de la son (dificultat per a conciliar o mantenir el son, o

Sensació a l'despertar de son no reparador).

d) En el centre de l'ansietat i de la preocupació no es limita als símptomes d'un

trastorn de l'Eix l (per Exemple, fòbia social, trastorn obsessiu-compulsiu, etc.), i

l'ansietat i la preocupació no apareixen exclusivament en el transcurs d'un

trastorn per estrès postraumàtic.

e) L'ansietat, la preocupació o els símptomes físics provoquen un malestar

clínicament significatiu o deteriorament social, laboral o d'Altres Àrees importants de la

activitat de l'individu.

f) La pertorbació no és deu ALS Efectes fisiològics Directes d'una substància

psicoactiva (per Exemple, drogues) o a una Malaltia mèdica (per Exemple,

hipertiroïdisme) i no apareixen exclusivament en el transcurs de l'estat d'ànim, un

trastorn psicòtic o un trastorn generalitzat de el desenvolupament.

El factor predominant de TAG és la preocupació excessiva no centrada en una

situaciò i Objecte Específics

Emfasi als Símptomes fisiològics que acompanyen a

l'ansietat. Els nens que presenten aquest trastorn informen de preocupació en una

gran varietat d'Àrees, com com esdeveniments futurs, acompliment, seguretat

personal i Avaluació social. No són rares les queixes somàtiques tals com dolors de

estómac i de cap. Aquests nens, a més, tinença una marcada consciència de si

mateixos i freqüentment busquen l'aprovació dels altres. Són descrits com

"Perfeccionistes", "àvids de complaure als altres" i "excessivament madurs".

Les cognicions dels nens ansiosos es caracteritzen per un excés de

pensaments negatius, de distorsions com a personalització i catastrofització i per

una alta freqüència de pensaments d'afrontament no modulats, que interfereixen amb

su desarrollo quotidianes.

A l'Aspecte social, uns quants d'aquests xics tinença Dificultats en els relacions

con los Seus Companys i aquests a els perceben com a tímids i aillats.

En cant a les caràcterístiques de les familias dels nens anys, l'escassa

informació disponible suggerir que és present algun tipo de disfunció, en

MANUAL DE PSICOLOGIA CLÍNICA_B56C9B.DOC - 9

comparació amb familias de nens sense ansiosos. Uns quants dels problemes trobats

són sobreprotecció i ambivalència cap a l'nen i insatisfacció marital.

Per Rebre 01:00 Diagnòstic de TAG, els preocupacions i els Inquietuds de les que

informa el nen no han d'estar relacionats amb cap Altre trastorn d'anys, aixi la

diferenciarem de la fòbia específica (l'ansietat de l'infant se centra principalment en

1 Objecte o aconteciment especific), la fòbia social (centrada en una situaciò social)

o de l'trastorn per ansietat de separació (separació d'una persona significativa).

La característica Essencial de l'trastorn de Panic (TP) és la presencia

recurrent d'atacs de Panic, que podin durar minuts i hores i constin en una

sèrie de símptomes aversius, somàtics i cognitius que, sovint, arriben al seu màxim

intensitat a els primers 10 minuts, Abans de disminuir gradualment. els símptomes

més característics dels atacs de Panic són:

a) palpitacions, sacudits de l'cor o elevació de la freqüència cardíaca;

b) sudoracio;

c) tremolors;

d) sensació d'ofec o falta d'alè;

e) Sensació d'ennuegar-;

f) opresió o malestar toràcic;

g) nàusees o molèsties abdominals;

h) inestabilitat, mare o desmai;

i) Sensació d'irrealitat o despersonalització (estar separat d'1 MATEIX);

j) por a perdre el control oa tornar-se boig;

k) por a morir;

l) parestèsies (Sensació d'entumiment i formigueig);

m) calfreds o sufocacions.

La Majoria dels individus que sofreixen un TP experimentin ansietat

generalitzada entre a els Episodis de Panic, ansietat anticipatòria i agorafòbia