Institut Superior d'Estudis Sexològics (ISES)

-Lo más personal es más universal.-Carl Rogers.

link a : http://institutodesexologia.blogspot.com.es/

INSTITUT SUPERIOR D'ESTUDIS SEXOLÒGICS I.S.E.S.

Direcció: Xavier Conesa Lapena i Carme Serrat Bretcha

Institut Superior d'Estudis Sexològics (ISES).

Info I.S.E.S. : www.sexologia.ppcc.cat

A ningú costa més que a aquell que molt ho desitja.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Métge espanyol. Premi Nobel de Medicina en 1906.

La Sexologia és l'estudi de la sexualitat humana i les seves manifestacions. Abasta tots els aspectes de la sexualitat, és a dir, el desenvolupament sexual, els mecanismes de les relacions eròtiques, el comportament sexual i emocional, incloent els aspectes fisiològics, els drets d'assistència psicològica, mèdica, social i cultural.

Sexologia, en la seva forma moderna, és una ciència nova que s'ha desenvolupat al segle XX. És a la cruïlla de diverses disciplines, inclosa la medicina, estadística, epidemiologia, la biologia i la neurociència, la criminologia, la història de la psicologia i la sociologia. Ella és també l'estudi de la sexualitat dels grups especials, com ara els nens discapacitats i la gent gran, també estudis de patologies sexuals com la disfunció sexual, l'obsessió sexual, la violència sexual i les pràctiques marginals, com les parafílies i perversions.

Col.laboració amb Universitat Autònoma sobre estudi d'asexualitat :

https://www.youtube.com/watch?v=4XXoSmPhKfM

Sexologia també s'ocupa de temes específics com l'avortament, els anticonceptius, l'abús sexual, la salut reproductiva o els drets sexuals.

Etimologia

La paraula "Sexologia" està format pels logos i sexus del llatí i el grec, el significat de la frase: discursos sobre el sexe.

La creació de l'etimologia de la sexologia és similar a la biologia, la psicologia, la sociologia o la teologia. La intenció és crear una paraula que significa la ciència del sexe.

HISTÒRIA DEL CONCEPTE

La paraula sexologia va sorgir en 1911. Aquest és un terme recent que ha designat en el moment de l'estudi de determinació del sexe dels nens per néixer.

Després de la dècada de 1960, la paraula significa principalment una disciplina mèdica per a l'estudi de patologies de la sexualitat. En l'actualitat, el terme tendeix a referir-se a una referència de la ciència sexologia estructurada per a l'estudi global de la sexualitat.

HISTÒRIA DE LA SEXOLOGIA.

La sexologia és una ciència nova. Els primers estudis de la sexualitat humana van ser duts a terme només al final del segle XIX. Els principals pioners de Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Sigmund Freud i Bronislaw Malinowski. Quant als primers estudis científics, s'han realitzat només després de la Segona Guerra Mundial. Van ser els primers investigadors Alfred Kinsey i Masters i Johnson.

La Sexologia no es van desenvolupar realment fins després del període de la història i la sociologia de la revolució sexual dels anys 1960-1970. Afectats en primer lloc els problemes sexuals. És només recentment que la sexologia tendit a estudiar tots els fets del sexe dels animals i els homes.

OBJECTIUS, ALCANCES I LIMITACIONS

L'objectiu de la sexologia és, a priori, l'estudi científic de la sexualitat, tant en animals com humans. El seu abast ha de ser l'estudi de totes les característiques i fets sexuals cossos sexuats. No obstant això, per raons sociològiques i històriques, el camp de la sexologia moderna es limita a la sexualitat humana, i, sobretot, els seus aspectes patològics.

El desenvolupament més recent és el de limitar el camp de la sexologia a l'estudi de la sexualitat humana i animal en els seus aspectes hedònics.

L'objectiu de la sexologia és comprendre i explicar la sexualitat (aspecte descriptiu) és l'ètica, que busca determinar si el comportament sexual és sobre el bé o el mal (aspecte normatiu).

MÈTODES I MITJANS DE L'SEXOLOGIA.

El mètode de la sexologia és la interdisciplinarietat o transdisciplinarietat: reunir i integrar en una anàlisi comú i la reflexió de totes les dades de les diverses ciències (genètica, biologia, etologia, psicologia, medicina ...) que tracten cadascun un aspecte limitat de la sexualitat.

El mètode no és una simple juxtaposició de dades multidisciplinària, però si la integració d'aquestes dades, per aconseguir un major nivell de comprensió de la sexualitat.

Els sexòlegs.

Els actors de la sexologia han estat i són majoritàriament metges, i, en segon lloc, els professionals en el camp de la salut. Alguns investigadors, biòlegs, etòlegs, antropòlegs, psicòlegs, sociòlegs o historiadors, han fet importants contribucions.

EDUCACIÓ

L'ensenyament de la sexologia s'ha desenvolupat des de la dècada de 1970, sovint amb gran dificultat. En la majoria dels països, cursos opcionals en sexologia s'ofereixen a les universitats.

A Europa, la formació en sexologia prepara metges i psicòlegs, per exemple, que volen convertir-se en els sexòlegs, per fer-se càrrec dels trastorns sexuals.

Les accions concretes de la sexologia són essencialment terapèutiques.

També s'estan dut a terme accions, en el camp de l'educació sexual són principalment: la prevenció de malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, l'embaràs i les relacions no protegides.