Store skriftlige opgaver på FG

Oversigt over SRP-forløb

I løbet af din tid på FG skal du igennem nogle SRP-forløb, der klæder dig på til det afsluttende SRP-eksamensprojekt i 3.g:

  • SRP 1: Dansk- og historieopgaven med mundtlig fremlæggelse sidst i 1.g (DHO)

  • SRP 2: Innovationsuge på tværs af klasser og fag i starten af 2.g

  • SRP 3: Studieretningsopgaven med mundtlig fremlæggelse midt i 2.g (SRO)

  • SRP 4: SRP-uge i starten af 3.g

  • SRP 5: Eksamensprojektet med skriftlig opgave og mundtlig eksamen sidst i 3.g (SRP)

Hvad kan du finde her på siden?

Her på siden kan du læse mere om de tre store skriftlige opgaver, du skal skrive og fremlægge i løbet af din gymnasietid:

Derudover kan du læse om:

Indholdet på disse sider bygger på:
  • Back, Niels Randbo og Jean Balmisse Thomsen (2009): SRP-bogen. Student Media. www.srp-bogen.dk, 27. marts 2010
  • Grüttner, Mathias og Arvid Gregersen (2009): Opgaveskrivning – eller kunsten at bygge en båd. Frydenlund
  • Nielsen, Karin Dam og Susanne Uhd Pedersen (2005): Guide til opgaveskrivning. Gyldendal
  • Rienecker, Lone og Peter Stray Jørgensen (2008): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udgave. Forlaget Samfundslitteratur.