VARAA MEDIAPAJA LUKUVUODELLA 2020-21 | TILANNE | MEDIAKANAVAT

M E D I A K O U L U

TAMPEREEN KAUPUNKI

PERUSOPETUS

Lukuvuoden 2020-21 mediapajat ovat nyt varattavissa. Pajat kohdentuvat tänä lukuvuonna viidensille ja kahdeksansille luokille. Katso tämän hetken varaustilanne.

Kevään poikkeuksellinen etätyöskentely loi uusia toimintamuotoja. Toteutimme yhteistyössä kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden kanssa kouluille suunnattuja TV-ohjelmia. Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin ja viime kevään ohjelmat mm. vierailut museoihin ovat nähtävillä kanavillamme. Linkit kanaviin ja ohjelmatietoihin löytyvät alta.

YHTEYSTIEDOT

MEDIAPEDAGOGIJukka Haverijukka.haveri (at).tampere.fi0503485563
TOIMISTO JA VÄLINEIDEN LAINAAMINEN: Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)
STUDIO JA KOULUTUKSET: Museokeskus Vapriikki
( Alaverstaanraitti 5)
kalenterit
poimintoja mediasta
blogi

KANAVAT INFO

(1) JULISTE JA KANAVAT
Julisteen välityksellä näet helposti kavapaikat vaikka QR-koodilla. Tulosta se seinälle.Kanavilta löydät myös ohjelmien tallenteita.
(2) OHJELMATIEDOT
Ohjelmatiedot päivittyvät aina maanantaisin. Uutta ohjelmaa on tarjolla tiistaista torstaihin usein klo 9 ja klo 12.30. Voit myös tarjota omaa ohjelmaa. Ohjeet alla.

(3) HAKU
Täältä löydät kaikki tallenteet jaoteluina teemoitain


(4) MATERIAALIEN LÄHETTÄMINEN OHJELMIIN

A. Nimeä materiaali omalla koneellasi TV(1,2,3,4 tai5)_pvm_nimi.

B. Avaa kansio . Kansion avaaminen toimii kaikilla laitteilla eikä vaadi kirjautumista.
C. Raahaa tai kopioi materiaali kansioon
D. Lähetä txt-viesti 0503485563
E. Odota - saat TXT-viestin kun materiaalisi on huomioitu ja sitä siirretään kanavalle.
F. Palvelu toimii kaikilla laitteilla.

ILMAISU, PAJAT, TYÖT

MATERIAALIT

INFO, NYT, KOULUT

MEDIATAJU

VÄLINEET

R A K E N N E

1. ILMAISU - mediapajat, ideoita, työt

media oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä

2. MATERIAALIT - kirjasto, varasto, omat

media lähde- ja oppimateriaalina

3. MEDIATAJU - mediasta, verkosto, koulutus

ymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito

4. VÄLINEET - tuki, ohjelmat, laina

mediavälineet oppimisen apunaArtikkeli Kasvatus-lehti 2/2006 Vesterinen, Olli – Vahtivuori-Hänninen, Sanna – Oksanen, Ulla – Uusitalo, Annukka – Kynäslahti, Heikki

M E D I A K O U L U (Tampereen kaupunki, perusopetus)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT), oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Katso tarkemmat pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Kehitä toimintaa: padlet, muistio

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)

Kuvia Vapriikin työpajatilasta (trikkiseinä esillä)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatöitä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista

M E D I A T A I T O
Vieressä on tiivistelmä mediapajojen painopisteistä eri luokka-asteilla. Vaikka kaikki osa-alueet (kokeilu, luominen, tutkiminen, ymmärtäminen ja oman mediataidon tunnistaminen ja käyttö) toimivat rinnakkain, muuttuu painopiste iän ja oman kehityksen myötä. Hahmotelma toimii pohjana mediapajojen suunnittelulle, joihin voit tutustua alla luokka-asteittain. Tutustu myös Mediataitojen oppimispolku - julkaisuun (Ritva-Sini Meriluoto 2011).

M E D I A P A J A T
Mediakoulun mediapajat on tarkoittu tamperelaisille kouluille ja pääpainona ovat 5. ja 8. luokat. Katso tarkemmat pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Mediataidot_ok.mp4
1-2 lk - KOKEILE - LEIKI
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa keskeisintä on leikki ja kokeilu. Medialeikkien ja lyhyiden kokeilun välityksellä luodaan utelias ja vastuulinen asenne niin mediavälineisiin kuin median tarjoamiin sisältöihinkin.

Aikuisen rooli toiminnan ohjaamisessa on erittäin tärkeä. On olennaista rytmittää median käyttö laspsen kykyyn keskittyä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alkuopetuksessa tulee lapselle syntyä hallinnan tunne mediavälineesen, siihen voi ja uskaltaa vaikuttaa. Leikkien avulla syntyy ymmärrys median kykyyn tuottaa iloa ja mahdollisuuksiin tutkia uusia asioita.

Lapsen oma identiteetti on vielä hauras ja mukautuva, joten erilaiset leikit, joissa mediavälinettä käytetään itsensä tai toisten kuvaamiseen ja äänittämiseen, tulee olla hyvin ohjattuja.

Alkuopetuksen aikana tulisi syntyä käsitys siitä että median sisältöön voidaan vaikuttaa. Kaikki mitä näkee ole välttämättä totta. Asia on lapselle tuttu satujen välityksellä ja mielikuvitus ja todellisuus sekoittuvat usein. Leikkien avulla todellisuuden hahmoittamista kuvitellusta voi harjoitella. Rikasta mielikuvitusta voi ja pitää hyödyntää media avulla luomiseen.


3-4 lk LUO - tutki
Tähän tekstiä
5-6 lk luo - TUTKI
tähän tekstiä
7-8 lk YMMÄRRÄ, TUNNISTA - 9 lk SOVELLA
Tähän tekstiä
ESIMERKKINÄ ELOKUVA:
(1-2) Harjoituksia, joissa lapsi pääsee tutustumaan kuvaamiseen esim. kuva-ja ääniarvoituksia (Kamerakynäpakka). Lyhyitä elokuvaelämyksiä (esim Koulukino)

(3-4) Luodaan omia lyhytelokuvia esim. saduista animaation tai kuvitetun kuunnelman keinoin. Kokeillaan kuvakerrontaa esim. sarjakuvaharjoituksilla, jolloin oivalletaan miten kuvakerrontaa luodaan. Kokeillaan äänen vaikutusta kuvaan ja samalla tutustutaan editointiin.

(5-6) Fiktiivinen ja dokumentaarinen elokuva erottuvat. Tutkitaan vaikutuskeinoja esimerkiksi toteuttamalla keskittyjä mainoselokuvia ja testaamalla äänen vaikutusta kuvaan. Elokuvan leikkaaminen tulee tutuksi. Arvoidaan elokuvia ( Koulukino) ja tehdään omia lyhytelokuvia (esim. kohtauksia elokuvista). Testataan kuvan muokkaamista ja trikkien käyttömahdollisuuksia kuvakerronnassa.

(7-8) Tutustutaan harjoituksilla elokuvan vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuteen vaikuttaa elokuvan välityksellä. Analysoidaan elokuvia ja elokuvakulttuuria mm. elokuvan lajityypit ja niiden toteutustavat (Koulukino). Hyödynnetään harjoituksissa kuvan muokkaamista ja trikkejä. Perehdytään elokuva -ja peliteollisuuden yhteyteen.

(9) Sovellataan peruskoulussa opittuja elokuvaan liittyviä taitoja toteuttamalla oma "mediataito"-projekti, jossa tuotetaan pienryhmässä elokuva (tai yksin esim. tietokoneanimaatio) sekä luodaan sen tuottamiseen liittyvää materiaalia. Projektityö voisi yhtä hyvin olla elokuvan tai elokuvakulttuurin analyysia.
MUUT
OPS - laaja-alainen o.
OPS.tampere.fi
Mediahaasteethuhti / touko
sanomalehtiviikko lehti
2019 8, 7, 6 5 4 3 2
iPAD koulutus 16.1.muistio linkit
etäopetustaulu kuville
Mediahaaste
oppimateriaalia
vinkit
mediavälineiden lisäspaketti , info
iPAD ja mediasalkut
koulutus 26.8. ja 29.9.
polku