M E D I A K O U L U

TAMPEREEN KAUPUNKI

PERUSOPETUS

kalenterit
mediapajat
varattu
seuraa pajoja

ILMAISU, PAJAT, TYÖT

MATERIAALIT

INFO, NYT, KOULUT

MEDIATAJU

VÄLINEET


1. ILMAISU - mediapajat, ideoita, työt

2. MATERIAALIT - kirjasto, varasto, omat

3. MEDIATAJU - mediasta, verkosto, koulutus

4. VÄLINEET - tuki, ohjelmat, laina -

Artikkeli Kasvatus-lehti 2/2006 Vesterinen, Olli – Vahtivuori-Hänninen, Sanna – Oksanen, Ulla – Uusitalo, Annukka – Kynäslahti, Heikki

M E D I A K O U L U (Tampereen kaupunki, perusopetus)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT), oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Kehitä toimintaa: padlet, muistio

Y H T E Y S T I E D O T : jukka.haveri(at)tampere.fi | 0503485563

TOIMISTO JA VÄLINEIDEN LAINAAMINEN: Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)
STUDIO JA KOULUTUKSET: Museokeskus Vapriikki ( Alaverstaanraitti 5)

M E D I A

1. ILMAISUmedia oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä
2. MATERIAALITmedia lähde- ja oppimateriaalina

K A S V A T U S

3. MEDIATAJUymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito
4. VÄLINEETmediavälineet oppimisen apuna

Alla kuvia Vapriikin työpajatilasta (trikkiseinä esillä)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatöitä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista

OPS - laaja-alainen o.
OPS.tampere.fi
seuraa
2019 8, 7, 6 5 4 3 2
oppimateriaalia
vinkit
polku