VARAA MEDIAPAJA LUKUVUODELLA 2020-21 | TILANNE | MEDIAKANAVAT

M E D I A K O U L U

TAMPEREEN KAUPUNKI

PERUSOPETUS

1. ILMAISU

2. MATERIAALIT

INFO, NYT, KOULUT

3. MEDIATAITO

4. VÄLINEET

kalenterit
Uutisten viikko 1.-5.2.
Mediahaaste
Tutor-TV 14.4.
poimintoja mediasta
blogi

Lukuvuoden 2020-21 mediapajat ovat varattavissa. Pajat kohdentuvat tänä lukuvuonna viidensille ja kahdeksansille luokille. Katso tämän hetken varaustilanne.

Kevään poikkeuksellinen etätyöskentely loi uusia toimintamuotoja. Toteutimme yhteistyössä kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden kanssa kouluille suunnattuja TV-ohjelmia. Yhteistyö jatkuu ja ohjelmat mm. vierailut museoihin ovat nähtävillä kanavillamme. Linkit löytyvät alta sekä infosta.

YHTEYSTIEDOT

MEDIAPEDAGOGIJukka Haverijukka.haveri (at).tampere.fi0503485563
TOIMISTO JA VÄLINEET: Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)
STUDIO JA KOULUTUKSET: Museokeskus Vapriikki
( Alaverstaanraitti 5)
(1) JULISTE
Tulostetttavan julisteen välityksellä näet helposti kavapaikat QR-koodilla. Kanavilta löydät myös ohjelmien tallenteita.
Linkit kanaviin
5-10

(2) LIVE
Katso täältä suoria lähetyksiä.
(3) INFO
Tiedot kanavista ja niiden toiminnasta,

(4)
OHJELMATIEDOT
Ohjelmapaikkoja uusille ohjelmille on tiistaista torstaihin klo 9 ja klo 12.30. Voit tarjota myös omaa ohjelmaa kanaville. Ohjeet alla.

(5) HAKU
Täältä löydät kaikki tallenteet jaoteluina teemoitain

(6) MATERIAALIEN LÄHETTÄMINEN OHJELMIIN

VAIHTOEHTO 1
A. Tallenna video omaan Office 365 One driveen

B. Jaa ja kopioi linkki

C. Avaa e-lomake ja täytä tiedot

D. Saat tekstiviestin kun video on kanavalla.


VAIHTOEHTO 2
A. Nimeä materiaali omalla koneellasi TV(1,2,3,4 tai5)_pvm_nimi.

B. Avaa kansio .
C. Raahaa tai kopioi materiaali kansioon
D. Lähetä txt-viesti 0503485563
E. Saat tekstiviestin kun materiaalisi on huomioitu ja sitä siirretään kanavalle.
mediakanavat (juliste)


R A K E N N E

1. ILMAISU - mediapajat, ideoita, työt

media oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä

2. MATERIAALIT - kirjasto, varasto, omat

media lähde- ja oppimateriaalina

INFO - yhteystiedot, koulut, nyt

tietoa mediakoulun toiminnasta

3. MEDIATAITO - mediasta, verkosto, koulutus

ymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito

4. VÄLINEET - tuki, ohjelmat, laina

mediavälineet oppimisen apuna

T A U S T A A

Artikkeli Kasvatus-lehti 2/2006 Vesterinen, Olli – Vahtivuori-Hänninen, Sanna – Oksanen, Ulla – Uusitalo, Annukka – Kynäslahti, Heikki

M E D I A K O U L U (Tampereen kaupunki, perusopetus)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT), oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa
mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Katso tarkemmat pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Kehitä toimintaa:
padlet, muistio

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun
välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)

Kuvia Vapriikin työpajatilasta (trikkiseinä esillä)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatöitä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista

MEDIAPAJAT JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

M E D I A T A I T O
Vieressä on tiivistelmä mediapajojen painopisteistä eri luokka-asteilla. Vaikka kaikki osa-alueet (kokeilu, luominen, tutkiminen, ymmärtäminen ja oman mediataidon tunnistaminen ja käyttö) toimivat rinnakkain, muuttuu painopiste iän ja oman kehityksen myötä 1–2 luokat kokeile ja leiki, 3–4 luo ja tutki, 5–6 tutki ja luo, 7–8 ymmärrä ja 9 sovella. Rohkaisu leikkimiseen ja kokeiluun kehittää kykyä luoda ja nauttia siitä. Luodun ympäristön tutkiminen lisää ymmärrystä tehtyihin ratkaisuihin ja median toimintaan. Ymmärrys kehittää edelleen taitoja soveltaa omaa osaamistaan ratkaisemaan todellisia tilanteita ja ongelmia. Hahmotelma toimii pohjana mediapajojen suunnittelulle, joihin voit tutustua alla luokka-asteittain. Tutustu myös Mediataitojen oppimispolku - julkaisuun (Ritva-Sini Meriluoto 2011).

M E D I A P A J A T
Mediakoulun mediapajat on tarkoittu tamperelaisille kouluille ja pääpainona ovat 5. ja 8. luokat. Katso tarkemmat pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Mediataidot_ok.mp4
1-2 lk - KOKEILE
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa keskeisintä on leikki ja kokeilu. Medialeikkien ja lyhyiden kokeilun välityksellä luodaan utelias ja vastuulinen asenne niin mediavälineisiin kuin median tarjoamiin sisältöihinkin.

Aikuisen rooli toiminnan ohjaamisessa on erittäin tärkeä. On olennaista rytmittää median käyttö laspsen kykyyn keskittyä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alkuopetuksessa tulee lapselle syntyä hallinnan tunne mediavälineesen, siihen voi ja uskaltaa vaikuttaa. Leikkien avulla syntyy ymmärrys median kykyyn tuottaa iloa ja mahdollisuuksiin tutkia uusia asioita.

Lapsen oma identiteetti on vielä hauras ja mukautuva, joten erilaiset leikit, joissa mediavälinettä käytetään itsensä tai toisten kuvaamiseen ja äänittämiseen, tulee olla hyvin ohjattuja.

Alkuopetuksen aikana tulisi syntyä käsitys siitä että median sisältöön voidaan vaikuttaa. Kaikki mitä näkee ole välttämättä totta. Asia on lapselle tuttu satujen välityksellä ja mielikuvitus ja todellisuus sekoittuvat usein. Leikkien avulla todellisuuden hahmoittamista kuvitellusta voi harjoitella. Rikasta mielikuvitusta voi ja pitää hyödyntää media avulla luomiseen.
3-4 lk LUO - tutki
Tähän tekstiä
5-6 lk luo - TUTKI
tähän tekstiä
7-8 lk YMMÄRRÄ - 9 lk SOVELLA
Tähän tekstiä
Esimerkkinä elokuva:
(1-2) Harjoituksia, joissa lapsi pääsee tutustumaan kuvaamiseen esim. kuva-ja ääniarvoituksia (Kamerakynäpakka). Lyhyitä elokuvaelämyksiä (esim Koulukino)

(3-4) Luodaan omia lyhytelokuvia esim. saduista animaation tai kuvitetun kuunnelman keinoin. Kokeillaan kuvakerrontaa esim. sarjakuvaharjoituksilla, jolloin oivalletaan miten kuvakerrontaa luodaan. Kokeillaan äänen vaikutusta kuvaan ja samalla tutustutaan editointiin.

(5-6) Fiktiivinen ja dokumentaarinen elokuva erottuvat. Tutkitaan vaikutuskeinoja esimerkiksi toteuttamalla keskittyjä mainoselokuvia ja testaamalla äänen vaikutusta kuvaan. Elokuvan leikkaaminen tulee tutuksi. Arvoidaan elokuvia ( Koulukino) ja tehdään omia lyhytelokuvia (esim. kohtauksia elokuvista). Testataan kuvan muokkaamista ja trikkien käyttömahdollisuuksia kuvakerronnassa.

(7-8) Tutustutaan harjoituksilla elokuvan vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuteen vaikuttaa elokuvan välityksellä. Analysoidaan elokuvia ja elokuvakulttuuria mm. elokuvan lajityypit ja niiden toteutustavat (Koulukino). Hyödynnetään harjoituksissa kuvan muokkaamista ja trikkejä. Perehdytään elokuva -ja peliteollisuuden yhteyteen.

(9) Sovellataan peruskoulussa opittuja elokuvaan liittyviä taitoja toteuttamalla oma "mediataito"-projekti, jossa tuotetaan pienryhmässä elokuva (tai yksin esim. tietokoneanimaatio) sekä luodaan sen tuottamiseen liittyvää materiaalia. Projektityö voisi yhtä hyvin olla elokuvan tai elokuvakulttuurin analyysia.

T I E T O - J A V I E S T I N T Ä T E K N O L O G I A

TVT:n perusta on nimensä mukaisesti viestintään ja tiedonhallintaan tarvittavassa teknologiassa ja sen käyttötaidoissa. TVTeknologiaa käytetään arkiseen viestintään (mm puhelin, sähköpostit, some) ja yhä enemmän myös asiointiin (mm. kauppa, pankit) . Digitalisoitumisen myötä TVTeknologialla on keskeinen rooli tiedon saatavuudessa (internet, ohjelmat) ja sen kehittymisessä (lähdemateriaalit, tutkiminen). Välineiden kehittyminen kaikkien saataville (kustannukset, käytettävyys) on muuttanut tiedonhallintaa ja viestintää vuorovaikutteiseksi. Käyttäjästä on tullut myös tekijä. Ilman sisällön, kerrontatapojen ja soveltamismahdollisuuksien ymmärtämistä, käyttö jää toistoksi ja vähitellen taantuu. TVTeknolgian kestävä käyttökulttuuri vaatii eettisyyttä ja vastuullisuutta. Vain niillä kulttuuri uusiutuu ja on elinvoimainen.

 1. Välineet ja käyttö Tieto-ja viestintäteknologia
  Välineiden ja ohjelmien käyttötaidot mm. apuvälineet, ergonomia, laitteiden elinkaari, kierrätys, ohjelmien ekosysteemi,
  Kyky valita oikeat laitteet ja ohjelmat omiin päämääriin (kts. kohta 4)
  Teknologia-avusteiset työmenetelmät

 2. Vuorovaikutus ja kommunikointi Tieto-ja viestintäteknologia
  Välineet arjessa, toimintatavat digitaalisessa yhteiskunnassa mm. asiointi esim. sähköposti ja laskut
  Vuorovaikutus mm. sosiaalinen media, chat,
  etäyhteydet

 3. Sisältöjen käyttö Tieto-ja viestintäteknologia
  Tiedon hankinta, tutkiminen, arviointi ja hyödyntäminen
  Mediasisältöjen esteettiset arvot, elämykset

 4. Sisältöjen luominen Tieto-ja viestintäteknologia
  Kyky luoda sisältöjä ja kehittää omia ilmaisumuotoja Sisältöjen kehittyminen, tutkiminen (variointi)
  Monimuotoiset kerrontatavat, uuden luominen olemassaolevan pohjalta (digitaalinen kierrätys)

 5. Ymmärrys, eettisyys ja vastuullisuus (ei sidottu välineeseen)
  Ymmärrys vaikutuskeinoista mm. tekoäly ja kerrontatavoista (kts kohdat 3 ja 4)
  Vastuullinen ja eettinen toiminta (kts. Kohdat 1 ja 2)

MUUT
OPS - laaja-alainen o.
OPS.tampere.fi
Mediahaasteethuhti / touko
sanomalehtiviikko lehti
2019 8, 7, 6 5 4 3 2
iPAD koulutus 16.1.muistio linkit
etäopetustaulu kuville
oppimateriaalia
vinkit
mediavälineiden lisäspaketti , info
iPAD ja mediasalkut
koulutus 26.8. ja 29.9.
polku