Varaa mediapaja |  mediapajat lv. 2023-2024  |  mediakanavat | Uudet lukutaidot 

M E D I A K O U L U

TAMPEREEN KAUPUNKI

PERUSOPETUS

kuudensien luokkien UUTISPAJA
on julkaissut LEHDEN
KATSO KONSERTTIA 8.5. klo 12.30 alkaen

KATSO KULISSIEN TAAKSE

Kierros kouluilla syksyllä 2024
VARAA

UUL koulutusviikko museokeskus Vapriikissa 27.8 - 30.8. Ilmoittaudu

TAPAHTUMIA (vinkit ja linkit)

Elokuu
- ke 16.8. Tutoropettajien  koulutuspäivä (9-16) Monitoimitalo 13
                      muistio
- ke 23.8. klo 13-15 Vuoreksen koululla  15.9. päivän suunnittelua
- ke 30.8.  klo 9-14   Mediakanavat ja videot  opetuksessa - koulutus
    Vapriikki ilmoittautuminen

Syyskuu
-  ke 13.9.  klo 9-11 Uudet lukutaidot kokous 1 (UUL1)
    ja 15.9. päivän valmistelut
pe 15.9. klo 9-14.15 Uudet lukutaidot näkyväksi - koulutus
    Vuoreksen koululla 
    Katso ohjelmaluonnos, Ilmoittaudu osallistuksi, tule kouluttajaksi
    (sijaisrahaa on 3 opettajaa / koulu ja kouluttajille 2 päivää/ sijainen)

Lokakuu
- 2. - 6.10 Elokuvaviikko, Opi museossa viikko
- ke 4.10.  klo 10-12 UUL kokous 2, klo 13-15 TeknoOKo
- 9. - 13.10 Koodausviikko (Mediakoulun studio Vapriikissa)

Marraskuu- ke 1.11.  klo 10-12 UUL kokous 3, klo 13-15 TeknoOKo
- 6. - 10.11. Peliviikko (Mediakoulun studio Vapriikissa)
- 20. - 24.11. Kalenteripaja  (Mediakoulun studio Vapriikissa)
- ke 22.11.  klo 10-12 UUL kokous 4, klo 13-15 TeknoOKo
- MUSAKISA 2024  alkaa
- SCRIPT 2024  yhteistyössä elokuvajuhlien kanssa alkaa
- DIGGAAJAT  2024  ilmoittautuminen alkaa

Joulukuu
- 11. - 21.12 Mediaa ja mediataidetta - näyttely  Vapriikissa
- ke 13.12.  klo 9 -11 UUL kokous 5 ?
- ke 13.12. klo 12-14 UUL julkaisutilaisuus työryhmälle
- Uutis- ja mediataitoviikkojen pajojen ilmoittautuminen


Tammikuu- 17.1.  Uudet lukutaidot näkyväksi 2 - koulutus
Lamminrahkan koululla, UUL materiaalien julkaisu
- MUSAKISA 2024  jatkuu
- SCRIPT 2024  ilmoittautuminen päättyy
- DIGGAAJAT  2024  jatkuu
- Uutis- ja mediataitoviikkojen pajojen varmistus

Helmikuu
- Uutis-ja mediataitoviikojen pajat
- UUL- pajojen arviointipäivä  7.2. Vapriikki
- MUSAKISA 2024  ilmoittautuminen päättyy
- SCRIPT 2024  valmistelut käynnissä
- DIGGAAJAT  2024 - ilmoittautuminen päättyy

Maaliskuu
 - SCRIPT 2024 - yhteistyössä elokuvajuhlien kanssa  8.3. klo 9-10.30 (Cine Atlas1)
- 6.3. elokuvakoulutus (Cined)
- MUSAKISA 2024  - valmistelut käynnissä
- DIGGAAJAT  2024  20.3. Lamminrahkan koulu

Huhtikuu
- 10.4. UUL pajapäivien arviointia + ITK:n suunnittelua
- ITK 17.-19.4. Hämeenlinna

Toukokuu
 - 2.5. lukuvuoden 2024-25 suunnittelua - digioppimisen pyöreä pöytä Vapriikki Ilmoittaudu mukaan
- 8.5. Musakisan konsertti Tavara-asema  Tule katsojaksi  konserttiin klo 12.30
- 15.5. UUL- hankkeen yhteenveto

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä ILMAISU,PAJAT ,  oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta MATERIAALIT, koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista MEDIATAITO  sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta  VÄLINEET Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri.

MEDIAKOULUN TOIMINTA (värilliset otsikot toimivat linkkeinä)

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin,  median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.   Katso tarkemmat  pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)

ILMAISU
media oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä
MATERIAALIT
media lähde- ja oppimateriaalina   
INFO
ajankohtaista tietoa mediakoulun toiminnasta
MEDIATAITO
ymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito
VÄLINEET
mediavälineet oppimisen apuna
mediakortit | opas

Suositukset ja mallit yhdistely
LATAA demo
htmlPowerPoint | Keynote

SEURAA TOIMINTAA JA VARAA AIKOJA MEDIAPAJOIHIN (3. ,5. ja 8. lk)

Lukuvuoden 2023-24 mediapajat ovat varattavissa.  Pääpaino tulee olemaan lyhyissä koulutuksissa (2-4 h), joissa perehdytään esimerkkien avulla mediataitoihin, ohjelmointisaamiseen sekä digitaaliseen osaamiseen eli "uusiin lukutaitoihin".  Perehdytys voidaan toteuttaa myös tuntitilanteessa yhdessä luokan kanssa. Sisältö pohjautuu valtakunnallisiin Uudet lukutaidot suosituksiin (OKM ja KAVI) jotka löytyvät myös eperusteista kohdasta digitaalinen osaaminen .  Seuraa kalenteria ja ehdota aikaa.

Perehdytyksen voi laajentaa mediapajaksi (2-6 h), joita voivat varata kolmannet, viidennet ja kahdeksannet luokat. Kuvaus mediapajoista löytyy täältä. Syksyllä 2023 ensisijaisina ovat ne luokat, jotka haluavat tehdä esimerkkimateriaalia  Uudet lukutaidot  suositusten toteuttamisesta koulun arjessa.  Sekä perehdytyksiin että mediapajoihin koulut saavat tarvittaessa käyttöönsä koulun omaan täydentävää tekniikkaa Mediakoululta mm. liikuteltavan mediastudion.  

Perehdytysten ja mediapajojen lisäksi tarjolla on myös teemaviikkoja mm. elokuvaviikko, peliviikko, jolloin toteuttaminen voidaan tehdä koulun lisäksi museokeskus Vapriikissa toimivassa Mediakoulun studiotilassa (Alaverstaanraitti 4).  Katso viikot kohdasta tapahtumia ja varaa aika.  

Tampereella on ollut jo muutaman vuoden koulujen käytössä oman mediakanavat. Kanavat koostuvat julkisista kaikille yhteisistä kanavista sekä koulujen omista salasanoin suojatusta kanavista. Koulujen omia kanavia hallinnoi koulun omat vastuuopettajat (2 /koulu) ja he saavat tarvittaessa apua ja neuvoja  mediapedagogi Jukka Haverilta (jukka.haveri@ tampere.fi) . Mediakanavia tullaan käyttämään Uudet lukutaidot näkyväksi hankkeen esimerkkien  julkaisualustana. Ilmoittaudu mukaan toteuttamaan esimerkkejä ja jakamaan osaamistasi muillekin kouluille.  

YHTEYSTIEDOT JA SOME

YHTEYSTIEDOT

mediapedagogiJukka Haverijukka.haveri (at) tampere.fi0503485563
TOIMISTO JA VÄLINEET:  
Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)
STUDIO JA KOULUTUKSET:  
Museokeskus Vapriikki  ( Alaverstaanraitti 5)
Facebook
blogi
Padlet
taulu
Kuvia Vapriikin STUDIOTILASTA (trikkiseinä esillä)

MEDIAKOULU  (taustaa)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT),  oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta  (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri  (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin,  median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.   Katso tarkemmat  pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)

Artikkeli Kasvatus-lehti 2/2006 Vesterinen, Olli – Vahtivuori-Hänninen, Sanna – Oksanen, Ulla – Uusitalo, Annukka – Kynäslahti, Heikki

Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatöitä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista

Kehitä toimintaa:  padlet, muistio  

MEDIATAITO  JA  MEDIAPAJAT

 M E D I A T A I T O
Vieressä on tiivistelmä mediapajojen painopisteistä eri luokka-asteilla.  Vaikka kaikki osa-alueet (kokeilu, luominen, tutkiminen, ymmärtäminen ja oman mediataidon tunnistaminen ja käyttö) toimivat rinnakkain, muuttuu  painopiste iän ja oman kehityksen myötä 1–2 luokat kokeile ja leiki, 3–4 luo ja tutki, 5–6 tutki, yhdistele ja luo, 7–8 yhdistele ja ymmärrä 9 sovella ja jaa.  Rohkaisu leikkimiseen ja kokeiluun kehittää kykyä luoda ja nauttia siitä. Luodun ympäristön tutkiminen lisää ymmärrystä tehtyihin ratkaisuihin ja median toimintaan. Ymmärrys kehittää edelleen taitoja soveltaa omaa osaamistaan ratkaisemaan todellisia tilanteita ja ongelmia. Hahmotelma toimii pohjana mediapajojen suunnittelulle, joihin voit tutustua alla luokka-asteittain.   Tutustu myös Mediataitojen oppimispolku - julkaisuun (Ritva-Sini Meriluoto 2011).

Mediataidot_ok.mp4
1-2 lk  - KOKEILE ja leiki
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa keskeisintä on leikki ja kokeilu. Medialeikkien ja lyhyiden kokeilun välityksellä luodaan utelias ja vastuulinen asenne niin mediavälineisiin kuin median tarjoamiin sisältöihinkin.

Aikuisen rooli toiminnan ohjaamisessa on erittäin tärkeä. On olennaista rytmittää median käyttö laspsen kykyyn keskittyä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alkuopetuksessa tulee lapselle syntyä hallinnan tunne mediavälineesen, siihen voi  ja uskaltaa vaikuttaa. Leikkien avulla syntyy ymmärrys median kykyyn tuottaa iloa ja  mahdollisuuksiin tutkia uusia asioita.

Lapsen oma identiteetti on vielä hauras ja mukautuva, joten erilaiset leikit, joissa mediavälinettä käytetään itsensä tai toisten kuvaamiseen ja äänittämiseen, tulee olla hyvin ohjattuja.

Alkuopetuksen aikana tulisi syntyä käsitys siitä että median sisältöön voidaan vaikuttaa.  Kaikki mitä näkee ole välttämättä totta.  Asia on lapselle tuttu satujen  välityksellä ja mielikuvitus ja todellisuus sekoittuvat usein. Leikkien avulla todellisuuden hahmoittamista kuvitellusta voi harjoitella. Rikasta mielikuvitusta voi ja pitää  hyödyntää media avulla luomiseen. 
3-4 lk LUO ja tutki
Oppilaan valmiudet viestiä ovat alkuopetuksen aikana kehittyneet. Kehittymiseen ovat vaikuttaneet niin luku-ja kirjoitustaitojen vahvistuminen kuin puhumisen ja kuuntelemisen kautta kehittyneet vuorovaikutustaidot. Oppilas on tutustunut kuvan ja äänen ilmaisumahdollisuuksiin. Käsitys omasta itsestä suhteessa muihin yksilönä on kehittynyt. Kaikki nämä yhdistettynä kasvavaan kiinnostukseen ympäröivistä asioista luo erinomaisen  pohjan  oman  ilmaisun vahvistamiselle. 
Mediatyöskentelyn painopiste 3-4 luokille tulisi pohjautua kykyyn ilmaista jotain itse. Lopputulos saattaa usein olla kopioi tai variaatio jostain jo koetusta tai nähdystä mallista eikä siis työn omaperäisyys ole tässä vaiheessa tavoitelluin asia vaan se että sen toteuttamisesta on selvitty itse tai yhteistyössä työryhmän kanssa. Tosin mielituskuvitusmaailman vahva läsnäolo voi toisinaan johtaa hyvinkin omaperäisiin ratkaisuihin, eikä leikinomaisuutta tai mielikuvituksellisuutta kannata turhaan jarruttaa vaikka mediatyön päämäärä  ja tavoite hieman hämärtyisikin. 
Syntyneitä töitä tutkitaan ja löydetään malleja miten haluttuun lopputulokseen voi päästä. Koska keskittymiskyky ei ole vielä kovin pitkäkestoinen tulee myös mediatöiden olla lyhyitä ja helposti esitettäviä ja toistettavia, jotta media koetaan myös palkitsevana . Olisikin oivallista jos mediasta tulisi 3-4 luokilla osa arkea ja luonteva ilmaisumuoto kannustaen monimuotoiseen viestintään.
Rohkeus tarttua median mahdollisuuksiin arjessa luo pohjan viestinnän sisältöjen ja keinojen tarkempaan tutkimiseen. Arkipäiväistyessään media ei ole osa minäkuvaa vaa väline jota voi käyttää omaan ilmaisuun.   Tämän oivaltaminen on olennaista 3-4 luokkalaiselle ja luo pohjan vahvalle ja tutkivalle median käytölle. 
Samalla kun lapsen kokemus omista mahdollisuuksista ilmaista itseään lisääntyvät, syntyy myös ymmärrys muiden ilmaisun erillisyydestä johtaen myös haasteisiin ryhmätöissä joissa oma valinta ei aina toteudukaan. Myös tässä on olennaista tarjota kokemuksia monenlaisesta yhteistyöstä erilaisin tavoittein, jotta luovuuden luoma ilo median käytöstä ei katoa vuorovaikutustilanteiden haavoittuvuuteen. 
5-6 lk luo , TUTKI ja yhdistele
tähän tekstiä
7-8 lk yhdiste, YMMÄRRÄ ja valitse
Tähän tekstiä
9 lk tunnista,  SOVELLA ja jaa 
Tähän tekstiä
Esimerkkinä elokuva:
(1-2) Harjoituksia, joissa lapsi pääsee tutustumaan kuvaamiseen esim. kuva-ja ääniarvoituksia (Kamerakynäpakka). Lyhyitä elokuvaelämyksiä (esim Koulukino)

(3-4) Luodaan omia lyhytelokuvia esim. saduista animaation tai kuvitetun kuunnelman keinoin. Kokeillaan kuvakerrontaa esim. sarjakuvaharjoituksilla, jolloin oivalletaan miten kuvakerrontaa luodaan. Kokeillaan äänen vaikutusta kuvaan ja samalla tutustutaan  editointiin.

(5-6) Fiktiivinen ja dokumentaarinen elokuva erottuvat. Tutkitaan vaikutuskeinoja esimerkiksi toteuttamalla keskittyjä mainoselokuvia ja  testaamalla äänen vaikutusta kuvaan. Elokuvan leikkaaminen tulee tutuksi. Arvoidaan elokuvia ( Koulukino) ja tehdään omia lyhytelokuvia (esim. kohtauksia elokuvista). Testataan kuvan muokkaamista ja  trikkien käyttömahdollisuuksia kuvakerronnassa.

(7-8) Tutustutaan harjoituksilla elokuvan vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuteen vaikuttaa elokuvan välityksellä.  Analysoidaan elokuvia ja elokuvakulttuuria mm. elokuvan lajityypit ja niiden toteutustavat (Koulukino). Hyödynnetään harjoituksissa kuvan muokkaamista ja trikkejä.  Perehdytään elokuva -ja peliteollisuuden yhteyteen.

(9) Sovellataan peruskoulussa opittuja elokuvaan liittyviä taitoja toteuttamalla oma "mediataito"-projekti, jossa tuotetaan pienryhmässä elokuva (tai yksin esim. tietokoneanimaatio) sekä luodaan sen tuottamiseen liittyvää materiaalia. Projektityö voisi yhtä hyvin olla elokuvan tai elokuvakulttuurin analyysia. 

TYÖMENETELMISTÄ

T Y Ö M E N E T E L M Ä T
1. havainto, elämys       2. kokeilu 1 - 2 h
3. harjoittelu (tekniikka, ilmaisu, työmenetelmät) 1 - 2 h
4. ryhmätyöskentely ja sen dokumentointi 2 - 4 h
5. esitys ja arviointi (oppilaiden omat tunnit ) 1 - 2 h
6. mediataitojen soveltaminen
Kokeiluihin kamerakynäpakka https://mediakoulu.fi/materiaalit/mediakortit/mediapeli.html

Tyomenetelmat.mov

TIETO - JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

TVT:n perusta on nimensä mukaisesti viestintään ja tiedonhallintaan tarvittavassa teknologiassa ja sen käyttötaidoissa.  TVTeknologiaa käytetään arkiseen viestintään (mm puhelin, sähköpostit, some) ja yhä enemmän myös asiointiin (mm. kauppa, pankit) .  Digitalisoitumisen myötä TVTeknologialla on keskeinen rooli tiedon saatavuudessa (internet, ohjelmat) ja sen kehittymisessä (lähdemateriaalit, tutkiminen). Välineiden kehittyminen kaikkien saataville (kustannukset, käytettävyys) on muuttanut tiedonhallintaa ja viestintää vuorovaikutteiseksi. Käyttäjästä on tullut myös tekijä.  Ilman sisällön, kerrontatapojen ja soveltamismahdollisuuksien ymmärtämistä, käyttö jää toistoksi ja vähitellen taantuu. TVTeknolgian kestävä käyttökulttuuri vaatii eettisyyttä ja vastuullisuutta. Vain niillä kulttuuri uusiutuu ja on elinvoimainen.

T I E T O  -  J A   V I E S T I N T Ä T E K N O L O G I A

VAJA
Uutisten viikko  1.-5.2. 
sanomalehtiviikko lehti 
  2019 8, 7, 6 5 4 3 2
Tutor-TV 14.4.
3.5. Vuores, oppilaat opettajina ohjelma, katso tallenteet
etäopetustaulu kuville
Mediahaaste
Mediahaasteethuhti / touko
oppimateriaalia elokuvatuotannosta
vinkit
mediavälineiden lisäspaketti , info
iPAD ja mediasalkut
koulutus 26.8. ja 29.9.
ke 25.5. Palautuspäivä ja konsertti  
Digioppimisen
pyöreä pöytä
2.5. Vapriikki klo 9-15

Ilmoittaudu mukaan
UUDET LUKUTAIDOT - näkyväksi (osa 2)
Lamminrahkan koulu 17.1. 2024
SIVUT | OHJELMA 

Katso tallenne konsertista Tavara-asemalta
mediakortit|opas
polku
ITK  /
10 x arki
linkki /
kanava/ kortit
pakka

HAKU

ILMAISU mediapajat, ideoita, työt   MATERIAALIT kirjasto, varasto, mediakanava  INFO  yhteystiedot, koulut, nyt  MEDIATAJU  mediasta, uudet lukutaidot, verkosto, koulutus  VÄLINEET  tuki, ohjelmat, laina

TIETOA MEDIAKOULUSTA (alla linkkejä, kuvat ja harmaat painikkeet)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT),  oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta  (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri  (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin,  median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.   Katso tarkemmat  pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)
ILMAISU
media oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä
MATERIAALIT media lähde- ja oppimateriaalina   

 INFO
ajankohtaista tietoa mediakoulun toiminnasta


MEDIATAITO
ymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito
VÄLINEET
mediavälineet oppimisen apuna