UUDET LUKUTAIDOT NÄKYVÄKSI
Mallit (Tre)

VERKOSTO

TARJONTAA KOULUILLE

KALENTERI

KOULUTUKSET

MATERIAALIT

Tampereen mallin ideaa, HUOM! Tämä on demo


Mediataidoista, ohjelmointiosaamisesta sekä digitaalisesta osaamisesta luodaan toteutusehdotuksia, joissa taidot ja osaaminen kehittyvät. Kaaviossa on mukana kustakin alueesta muutama esimerkki materiaaleineen . Kaaviossa eritellään myös tukimalli ja yhteistyötahot.

Mallin periaatteet ja tavoitteet tiivistetään AR-julisteeksi luokkien seinille (10 vinkkiä kultakin osa-alueelta). Julisteet sisältävät linkit esimerkkeihin. Esimerkkimateriaalit ja ohjeet kootaan koulujen mediakanaville. Osa pilkottuna
Työnimi ja sisältö          Asialle luodaan kuvaava nimi, joka tarjoaa toiminnallisen yleiskuvan tavoitteesta esim Tutkittu juttu.
Suositus                        tarjoaa tiedon minimitavoitteesta, jota suositellaan koko ikäluokalle
Sovella                           antaa vinkkejä tavoitteen toteuttamisesta ja soveltamisesta eri aiheissa tai eri välineillä
                                        (huom! avautuva valikko, jonne mahtuu runsaasti esimerkkejä)
Yhteistyö, tuki                vinkkejä miten ja keiden kanssa tavoite kannattaa Tampereella toteuttaa. Mukana myös materiaalia ja esimerkkejä toteuttamisesta.
                                        Yhteistyökumppanit voivat tarjota omaa moduulia jollekin luokka-asteelle. Näistä voidaan luoda rinnakkaisia havaintomalleja.

AR-julisteet

Yhteenvetoa valtakunnallisista suosituksista

txt

YHTEISTYÖ  ja kontaktit

1-2 lk

3-4 lk

5-6 lk

suositus

txt

suositus

txt

suositus

txt

sovella

txt

sovella

txt

sovella

txt

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

Yhteenvetoa valtakunnallisista suosituksista

txt

YHTEISTYÖ  ja kontaktit

1-2 lk

3-4 lk

5-6 lk

suositus

txt

suositus

txt

suositus

txt

sovella

txt

sovella

txt

sovella

txt

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

Yhteenvetoa valtakunnallisista suosituksista

txt

YHTEISTYÖ  ja kontaktit

1-2 lk

3-4 lk

5-6 lk

suositus

txt

suositus

txt

suositus

txt

sovella

txt

sovella

txt

sovella

txt

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

Yhteenvetoa valtakunnallisista suosituksista

txt

YHTEISTYÖ  ja kontaktit

1-2 lk

3-4 lk

5-6 lk

suositus

txt

suositus

txt

suositus

txt

sovella

txt

sovella

txt

sovella

txt

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

Yhteenvetoa valtakunnallisista suosituksista

txt

YHTEISTYÖ  ja kontaktit

1-2 lk

3-4 lk

5-6 lk

suositus

txt

suositus

txt

suositus

txt

sovella

txt

sovella

txt

sovella

txt

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit

tuki ja materiaalit mm. videot 

txt +linkit