AJANKOHTAISTA

NYT

poimintoja mediasta

Ajankohtaiset koulutukset

Ajankohtaiset mediapajat (erikoispajat)

9-14 Museokeskus Vapriikki

9-14 Museokeskus Vapriikki

live 12.3. klo 9-11 museokeskus Vapriikki

9-14 Monitoimitalo 13 tai etä

25.5. koulujen yhteinen toimintapäivä ja konsertti

19.1. - 6.3. + konsertti 25.5.

helmikuun loppu + 9-12.3 (pajat ja näytöt)

31.1. - 11.2 museokeskus Vapriikki