INFO

Vinkkaa ajankohtaisista tapahtumista (padlet).
koulut
Studio:museokeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 4)
toimisto ja välineet: Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)

Vuonna 2010 perustettu Tampereen mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu peruskouluille Tampereella. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista, opettajien täydennyskoulutuksesta , oppimateriaalituotannosta sekä kehitystyöstä. Kouluille maksutonta palvelua koordinoi kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri .

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien ja kahdeksansien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.