Maker & Media - paja

info

kesto

luokat

ajankohta ja varaukset

Maker & Media- paja toteutetaan yhden päivän aikana Vuoreksen koululla. Pajassa luokka pääsee tutustumaan mediataitoihin ”mediapolku” nimisellä radalla sekä ohjelmointiin ja maker-kulttuuriin Vuoreksen FABLAB työpajatilassa. Kouluruokailu järjestyy Vuoreksen koululla.

Kevään pajapäivät ovat 23.2., 13.4, 4.5. ja 11.5. Kuhunkin päivään voidaan ottaa kaksi luokkaa. Toinen luokista työskentelee aamupäivän mediapajassa ja toinen Fablab:n maker-pajassa. Ruokailun jälkeen pajat ryhmät vaihtavat pajat. Pajapäivän päätteeksi ryhmät pääsevät tutustumaan lopputuloksiin. Lopputulokset toimitetaan myös osallistuneille kouluille.

Pajan vetäjinä toimivat Jukka Haveri ja Juha Kokkonen.
Ilmoittautuminen pajaan tehdään sähköpostilla joko jukka.haveri@tampere.fi tai juha.kokkonen@tampere.fi


4 h +
matkat

5. lk (8 kpl)

Oletusajat:
klo 9.10 tulo Vuorekseen
klo 9.10-9.20 tervetuloa
klo 9.20 -11 ryhmä 1 Media
ryhmä 2 Maker
klo 11-11.30 Ruokailu
klo 11.30-13 ryhmä 2 Media
ryhmä 1 Maker
klo 13-13.15 Yhteenveto
klo 13.20 lähtö

23.2.
13.4. Terälahti /
4.5.

11.5.

Tutustu Mediapolkuun

Pajassa tutustutaan neljässä työskentelypisteessä median tuottamiseen erilaisin keinoin; animaatio, musiikki, trikki ja haastattelu (toimittajan työ). Oppilaat kokeilevat yhteisen johdannon ja esittelyn jälkeen kutakin työpistettä reilun 10 minuutin ajan. 1 1/2 tunnin kokonaisuus päättyy yhteiseen töiden katseluun.

  1. Animaatio

2. Musiikki

3. Trikki

4. Haastattelu

Tutustu Maker-pajan sisältöön

  1. Ohjelmointi ja robotiikka

2. 3D-kynä

3. Laser

4. Heijastava materiaali