КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

   Сьогодні кафедра, що була заснована 2004 року, є базовою для реалізації двох освітніх програм: Українська мова та література (бакалаврський рівень) і Філологія. Польська мова та література. Українська мова та література (магістерський рівень). Програми скеровані на підготовку фахівців-філологів, здатних гарантувати духовну культурно-мовну міць українського суспільства,  що є надважливим у сучасному історичному просторі. Формування фахівців із фундаментальними філологічними знаннями, гнучкими соціальними навичками й гуманістичним світоглядом забезпечується пропозицією широкого кола теоретичних, прикладних і практичних освітніх компонентів, залученням до співпраці фахівців-практиків, участю в грантових українських і міжнародних проєктах і суспільно-просвітницьких  програмах, можливістю корегувати зміст освітнього процесу всіма зацікавленими сторонами, застосуванням проблемно-пошукового й інтегрованого підходів до студіювання.

  Очолює кафедру Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання.

   Підготовку якісних і конкурентоспроможних фахівців здійснюють 20 науково-педагогічних працівників кафедри, із яких 2 доктори педагогічних наук, 2 доктори філологічних наук,  8 кандидатів філологічних наук,  2 кандидати педагогічних наук, вчене звання професора мають 2 викладачі,  доцента – 10, один викладач –  заслужений працівник освіти. Посаду професора обіймають 4 члени кафедри,  посаду доцента – 7, старшого викладача – 2.

  Науково-методична проблема кафедри – "Актуальні дослідження лінгвістики, літературознавства та інновацій мовно-літературної освіти". 

     Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

- Сучасна українська мова з практикумом

- Українська мова

- Методика викладання української мови

- Історія слов'янських мов

- Історія української літературної мови

- Вступ до мовознавства

- Загальне мовознавство

- Українська мова за професійним спрямуванням

- Українська література

- Вступ до літературознавства

- Історія української літератури

- Усна народна творчість. Давня література

- Дитяча література. Практикум з виразного читання

- Риторика

- Основи культури і техніки мовлення

- Технологія вивчення галузі "Мова та література"

- Історія зарубіжної літератури

- Світова література

- Каліграфія

- Польська мова

- Польська література

- Теорія і практика перекладу

- Методологія філологічних досліджень

- Методика викладання літературознавчих і мовознавчих освітніх компонентів у закладах фахової передвищої та вищої освіти

- Харківська філологічна школа в контексті світової критики

- Історія української літературної критики

- Лінгвоекологія та мовна безпека в сучасному світі.

   Забезпечити індивідуальні потреби у професійному становленні покликані дисципліни вільного вибору студентів. Пропозиція формується усіма учасниками освітнього процесу і є динамічною. Серед позицій вибіркових компонентів поточного навчального року є такі:

- Вступ до соціолінгвістики

- Діалектна фразеологія

- Історична лексикологія та етимологія

- Історія літератури української діаспори

- Каламбуристика

- Когнітивний аспект лінгвістичних досліджень

- Комп’ютерна лексикографія

- Копірайтинг та рерайтинг

- Лінгвістика реклами

- Лінгвоекологія

- Література лауреатів Нобелівської премії

- Літературна журналістика

- Літературне краєзнавство

- Медіаграмотність

- Українська література в кінематографії

- Українська міфологія та демонологія

- Українська література в контексті світового та національного мистецтва

- Сучасна українська воєнна література

- Есеїстика українських письменників ХХІ ст

- Освітній стартап.

    Випускова кафедра української лінгвістики, літератури та методики навчання є центром мовно-професійної підготовки студентів, на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення й запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес; центром науково-методичної підтримки мовнокомунікативної компетентності та культури майбутніх фахівців; центром науково-дослідницької діяльності через підготовку наукових робіт і проведення конференцій із проблем лінгвістики й мовної освіти фахівців.

     Результатами науково-дослідної роботи кафедри є монографії, навчальні посібники, численні науково-методичні розробки, публікації; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях різних рівнів; дипломи, отримані студентами на всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт, перемоги студентів у Міжнародному конкурсі  української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Корисні посилання