КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Заснована 2004 року. Завідувач кафедри Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської філології.

На кафедрі працюють 20 викладачів, із них 8 доцентів, 1 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів філологічних наук, 4 кандидати педагогічних наук, 1 заслужений працівник освіти. Посаду професора обіймає 3 члени кафедри, посаду доцента – 7, старшого викладача – 4.

Науково-методична проблема кафедри «Організаційно-методологічні засади філологічної підготовки вчителя для нової української школи».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Сучасна українська мова з практикумом», «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Методика викладання української мови», «Каліграфія», «Вступ до мовознавства», «Вступ до літературознавства», «Загальне мовознавство», «Сучасна російська мова», «Методика викладання російської мови», «Давня література», «Усна народна творчість», «Українська література», «Технологія вивчення галузі «Мова та література»», «Світова література», «Дитяча література», «Сучасна література», «Практикум з виразного читання», «Риторика», «Основи культури і техніки мовлення», спецкурси.

Випускова кафедра української лінгвістики, літератури та методики навчання є центром мовно-професійної підготовки студентів, на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення й запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес; центром науково-методичної підтримки мовнокомунікативної компетентності та культури майбутніх фахівців; центром науково-дослідницької діяльності через підготовку наукових робіт і проведення конференцій із проблем лінгвістики й мовної освіти фахівців.

Результатами науково-дослідної роботи кафедри є монографії, навчальні посібники, численні науково-методичні розробки, публікації; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях різних рівнів; дипломи, отримані студентами на всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт, перемоги студентів у Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

На кафедрі організовано науково-методичні семінари "Актуальні проблеми сучасної філології" та "Філологія у гуманітарно-педагогічному ВНЗ"; проблемні столи для студентів "Система роботи вчителя над удосконаленням лексичного запасу учнів", "Диференціація – одна із форм інтерактивного навчання молодших школярів" та ін. Випускається студентський методичний альманах "Зернятко", проводиться літературна кав’ярня.

Кафедра української лінгвістики, літератури та методики навчання готує конкурентоспроможних фахівців високого рівня.