КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Заснована 2004 року. Завідувач кафедри Демченко Наталя Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання.

На кафедрі працюють 20 викладачів, із них 8 доцентів, 1 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів філологічних наук, 4 кандидати педагогічних наук, 1 заслужений працівник освіти. Посаду професора обіймає 3 члени кафедри, посаду доцента – 7, старшого викладача – 4.

Науково-методична проблема кафедри "Актуальні дослідження лінгвістики, літературознавства та інновацій мовно-літературної освіти".

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
- Сучасна українська мова з практикумом
- Українська мова
- Методика викладання української мови
- Історія слов'янських мов
- Історія української літературної мови
- Вступ до мовознавства
- Загальне мовознавство
- Українська мова за професійним спрямуванням
- Українська література
- Вступ до літературознавства
- Історія української літератури
- Усна народна творчість. Давня література
- Дитяча література. Практикум з виразного читання
- Риторика
- Основи культури і техніки мовлення
- Технологія вивчення галузі "Мова та література"
- Історія зарубіжної літератури
- Світова література
- Каліграфія

Методика навчання української мови та літератури та спецкурсів:
- Міжкультурна комунікація
- Основи редагування текстів різних функціональних стилів
- Польська мова
- Основи музеєзнавства
- Лінгвокультурологія
- Українська лексикографія
- Діалектна фразеологія

Випускова кафедра української лінгвістики, літератури та методики навчання є центром мовно-професійної підготовки студентів, на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення й запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес; центром науково-методичної підтримки мовнокомунікативної компетентності та культури майбутніх фахівців; центром науково-дослідницької діяльності через підготовку наукових робіт і проведення конференцій із проблем лінгвістики й мовної освіти фахівців.

Результатами науково-дослідної роботи кафедри є монографії, навчальні посібники, численні науково-методичні розробки, публікації; участь викладачів і студентів у науково-методичних конференціях різних рівнів; дипломи, отримані студентами на всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт, перемоги студентів у Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.


Кафедра української лінгвістики, літератури та методики навчання готує конкурентоспроможних фахівців високого рівня.
Корисні посилання