Een Volk voor een Koninkrijk

Sjalom aleechem

שלום עליכם shālôm ʻalêḵem + שלום־עליכם şolem aleyxem

Vrede zij met u

Beste bezoeker van deze site, wees welkom.

In 2019-2020 werd de gehele wereld door een onzichtbare vijand aangevallen. Een virus verspreidde zich al snel over deze aardbol en bracht regeringen er toe om mensen te vragen in hun huis te blijven. en zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben. In Vlaanderen werd de uitdrukking "Blijf in uw kot" met aandrang rond geroepen. Covid-19 kreeg heel het land in de ban.

Synagogen, kerken, gebedshuizen en alle publieke vertrekken (vergaderzalen, café's en restaurants) werden voor lange tijd gesloten. Het sociale contact leek voor zeer veel mensen ineens weg te vallen.

Door de lockdown of afzonderingsmaatregelen kregen de mensen veel tijd voor zichzelf, maar konden zij plots ook veel meer tijd vinden om diep na te denken.

Een Plaats om te Vinden

Een 20 eeuwen geleden werd er door enkele mensen een symbool gebruikt dat velen niet dadelijk opmerkten of er de betekenis niet van kenden.

Horizontaal gaf de getekende vis aan of men naar recht of links moest. De verticale tekening met de punt naar boven gaf aan dat men verder rechtdoor moest gaan. Met de punt naar beneden gaf de vis aan dat men de plek bereikt had die men wilde bereiken.

Wij hopen dat u met uw bezoek hier zal kunnen merken dat u de juiste plek hebt gevonden om op vele vragen antwoorden te krijgen.

Wij willen u hier laten zien dat er wel degelijk antwoorden staan opgetekend in een zeer oude verzameling van Boeken. Ook al mag dat Boek der boeken tot de Bestseller aller tijden behoren, zijn er echter weinig mensen die het werkelijk volledig hebben gelezen en/of goed kennen. Toch is het een fantastisch Boek dat heel wat licht kan scheppen over dingen die zo veel mensen bijna dagelijks meemaken. Op deze site zal u dan ook meerdere malen verwijzingen vinden naar Dat Boek der boeken dat een baken van zuiverend water is en gekend staat als de meest verantwoorde eerlijke gids en enige bron van kennis en openbaring van God. Met dat boek in de hand kan u best na gaan wat wij, tegenover wat anderen, zeggen over de Schepping, het goddelijke, God en Jezus Christus of Jeshua de Messias en zoon van God.

De Bijbel is het meest aangewezen Boek om te controleren wat wij hier op deze site beweren. Wij geloven namelijk dat dat Verzamelwerk het Verzameld Woord van God is en het beste richtsnoer is voor elke mens om het beste van zijn of haar leven te maken. Heet geeft een mooi overzicht van de vroege geschiedenis van de mens en hoe deze omging met zijn Maker, alsook aan geeft wat God denkt, Zijn Verbonden, Geboden en Wetten, en van Zijn Schepping en schepsels verwacht.

Naar het verleden en het heden kijkend kunnen wij ons een beeld van de mensheid vormen, maar ook van wat achter al dit gebeuren schuil gaat en ons afvragen waarom vroeger meerdere malen herhaalde voorspellingen of profetieën, die nog niet zijn uitgekomen, toch nog niet zullen gaan uitkomen in de toekomst.

Een wereld voor de mens

De aardbol is een haven voor mens en dier, die samen kunnen leven in een natuur vol planten omgeven door vele waters.

Normaal gesproken zouden mensen samen met de dieren en planten in unison moeten kunnen wonen, maar doorheen de geschiedenis is de verhouding tussen hen verzuurt geraakt en is er een geweldig onevenwicht gekomen. De wereld is uit evenwicht geraakt. De mens zou echter moeten inzien dat hij de grootste rustverstoorder is en de boosdoener die eigenlijk alles uit evenwicht heeft gebracht. Maar hij is ook diegene die weer evenwicht kan brengen door de juiste keuzes te maken. Op deze site wensen wij te laten zien hoe het zo ver is gekomen dat zo veel mensen zijn komen te lijden en hoe er een oplossing voor het ontdoen van al dat lijden is.

Als volgers van een groot Nazareens leermeester, Jeshua, die door velen beter gekend is als Jezus Christus, willen wij aantonen hoe wij toch vrede kunnen vinden in de hoop die voor ons ligt. Graag brengen wij aan het licht hoe u ook kan genieten van de zielenrust die wij genieten en hoe u ook deelgenoot kan worden van die wereldse hoop op eeuwige vrede. Zij lijkt heel ver af, maar u zal er van versteld staan hoe snel zij deel van uw leven kan zijn, ook al mogen dan nog vele mensen rondom u hun angsten en onzekerheden vertonen.

Het is namelijk zo dat volgers van Jeshua al de reden hebben om te geloven in de hoop die voor hen is weggelegd, waardoor zij de zekerheid hebben dat dit pijnlijke of onrustbarende aardse leven slechts van tijdelijke of vergankelijke aard is. Voor elke gelovige in hem die gezonden is door de Maker van het heelal, staat de deur open naar een koninkrijk waar eeuwige vrede heerst.

Volg ons mee op dat Pad naar eeuwige vrede!