Відділ міжнародних зв'язків

та академічної мобільності

Відділ є структурним підрозділом Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Роботу працівників відділу зорієнтовано на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету академії у світовому освітньому та науковому співтоваристві.

Головною метою діяльності є координація міжнародного співробітництва академії із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами, дослідницькими центрами, міжнародними й іноземними організаціями шляхом розбудови стратегічного партнерства, укладання договорів, меморандумів про міжнародну співпрацю; долучення академії до роботи та партнерства у міжнародних асоціаціях, мережах закладів вищої освіти; реалізації міжнародних проєктів та програм обміну досвідом із організаціями-партнерами; організації роботи щодо участі академії в міжнародних програмах у галузі науки та освіти; розробки стратегії перспективного розвитку та діджиталізації бекґраунду академії для подальшої інтеграції та позиціонування закладу у світовому науково-освітньому просторі.


Основні види діяльності відділу:

    • Організаційно-координаційна діяльність (організація міжнародної діяльності академії, розробка стратегічних планів, програм, проєктів її здійснення, підготовка угод (договорів, меморандумів) й інших документів із реалізації завдань академії в сфері міжнародних зв’язків; координація технічного й інформаційно-методичного супроводу міжнародної діяльності закладу; здійснення координації програм міжнародної академічної мобільності та проходження стажувань і практик за кордоном);

    • Фандрайзингова діяльність (пошук зовнішніх джерел фінансування; встановлення прямих контактів між виконавцями проєктів – науково-педагогічними, педагогічними працівниками та співпрацівниками академії – і потенційними іноземними та міжнародними грантодавцями);

    • Інформаційна діяльність (бенчмаркінг діяльності зарубіжних закладів вищої освіти, наукових установ, дослідницьких центрів, міжнародних й іноземних організацій з метою оптимізації процесу доєднання академії до світової наукової спільноти, до міжнародних асоціацій закладів вищої освіти та інтернаціональних мереж з питань освіти і науки);

    • Консультативна діяльність (проведення навчально-ознайомчих панелей міжнародної співпраці, прес-релізів міжнародних програм, дистанційних експрес-лекцій для науково-педагогічних, педагогічних працівників, співпрацівників та здобувачів вищої освіти академії; консультаційна допомога на етапах реалізації грантових проєктів).


Шановні колеги!

У зв'язку з надскладною ситуацією в Україні, донорськими організаціями адаптовано умови участі та deadline міжнародних проєктів співпраці задля підтримки освітян.

Уся актуальна інформація, зміни й доповнення, а також про нові дістанційні можливості - на сторінці "Актуально під час воєнних дій".

Діє постійна інформаційна розсилка у Telegram для координаторів Мережі міжнародного співробітництва та академічної мобільності, які поширюють актуальні новини серед співпрацівників кафедр та здобувачів освіти академії.

Консультації на постійній основі й за запитом проводяться на платформі Zoom.

Електронна пошта відділу: international.department.hgpa@gmail.com


Сертифікат учасника Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNet.pdf

CONGRATULATIONS TO THE ACADEMY ON THE 100 YEARS ANNIVERSARY!

Dear colleagues, it is a pleasure to send greetings to everyone gathered at the KHARKIV HUMANITARIAN-PEDAGOGICAL ACADEMY for the 100 years anniversary!

There is no doubt that Academy has played a significant role in educating so many, both nationally and internationally. From cutting-edge pedagogy to groundbreaking research and the development of access technology, our Academy will continue to lead through the 21st century and beyond.

We wish you creative inspiration, always prospering, successful implementation of all projects, new bright historical events and significant achievements!

Best regards,

Department of international relations and academic mobility

Посилання на привітальне відео від відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності академії

YouTube канал відділу - посилання