Stichting
Eritrea Hagez

Dit is de website van Eritrea Hagez, in goed Nederlands: Hulp voor Eritrea. 

We zorgen voor geld en middelen om in Eritrea 

 de meest kwetsbare mensen te ondersteunen.

Ook helpen? Doe een gift op NL05INGB0005021620.

De Stichting Eritrea Hagez is een initiatief van Jonne Misset en Albert Laterveer. 

Klik voor een nadere kennismaking met de stichting of met Jonne, Eden en Albert. 


Elke euro die wordt bijgedragen, wordt besteed aan directe hulp in Eritrea. Jonne en Albert nemen alle kosten van het project voor hun rekening. Dus alle reiskosten, postzegels en wat al niet meer, komen niet ten laste van het ingezamelde geld. 


De website is bijgewerkt op 22 april 2023