Gjennom årets studentprosjekter ønsker vi å skape et mangfold av forslag som kan være til inspirasjon for den videre utviklingen av Nyhavna til en bærekraftig, aktiv og fremtidsrettet sentrumsbydel. 

I vårens Arkitektur 6 har studentene prosjektert forslag for en bymessig bebyggelse for store deler av Nyhavna. Hver prosjekteringsgruppe har fått tildelt en tomt i en overordnet plan som er basert på kommunedelplanen og forslagene fra parallelloppdraget for offentlige rom. 

Med utgangspunkt i tomtens størrelse, byggegrensene og plassering i planen og andre kontekstuelle betingelser har det blitt utarbeidet  forslag for bebyggelsestypologier, tomteinndeling, program og plassering av uterom. Utforming av tilstøtende offentlige uterom, gater med mer inngår i oppgaven. 

Les mer om oppgaven og Studio Nyhavna


Vårens masterkurs AAR4602 Arkitekturprosjektering av store bygninger 2 -  Urban School at Nyhavna har arbeidet med skolebygning på tomt langs Kobbes gate nord for Fyringsbunkeren.

AAR4602 Nyhavna School ExhibitionI områdeplanen over kan du trykke deg videre til de enkelte prosjektpresentasjonene (åpnes i nytt vindu).