2018 Samskap

OPPGAVEN 2018: Samskap

Oppgavestillingen i Ark6 2018 var samlokalisering av Fakultet for arkitektur og design i forbindelse med NTNU´s campusprosjektet og planen for fortetting og transformasjon av Gløshaugplatået i Trondheim. Programmet på ca 15 000 m2 er utviklet av studentgruppene og skal ta høyde for en bærekraftig tilpasningsdyktighet i et langsiktig perspektiv.

PLACEHOLDER*