2016 NYSKAP

OPPGAVEN 2016: NYSKAP

HER finner du studentforslagene for NYSKAP på Nyhavna i Trondheim. Klikk på bildeteksten for å få frem tegninger og studentenes beskrivelser av tanker for prosjektene. Prosjektforslagene er utarbeidet våren 2016 i gruppearbeid ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst.

Strukturendringene i den vestlige verden de siste 50 årene har ført til en stor avstand mellom forbruker og produksjon. På grunn av økt forbruk og høyere omløp av gjenstander er vi frakoblet erfaringer og opplevelser av tilblivelsen til produktene. Utviklere, kunstnere og håndverkere har også ofte en stor fysisk og kunnskapsmessig distanse til produksjonen av verk og produkter.

PRODKSJON OG HÅNDTVERK

Dette paradokset med fokus på forbruk av varer og stor fysisk og mental distanse til tilvirkingen ønsker vi å undersøke. Vi mener å kunne se utviklingstendenser som på sikt vil utfordre avstanden mellom utvikling, produksjon og forbruk. Gjennom en dreining mot en grønnere økonomi kommer temaer som holdbarhet, lokal produksjon og kvalitet vs. kvantitet på dagsorden. Men også i sammenheng med utdanning blir ”learn to know by doing and to do by knowing” (Dewey 1916) og bruken av ”handen” aktualisert gjennom for eksempel forskningen til Richard Sennetts ”The Craftsman” (2009), og Juhani Pallasmaas ”Thinking Hand” (2009).

LOKALE KRETLØP

Interessen for kortreist mat og lokale kretsløp har økt de siste årene. Gjennom NYSKAP ønsker vi også å undersøke lokale kretsløp for produksjon. Ved siden av kunnskap og entreprenørskap finnes det også i de vestlige samfunn et betydelig potensial av råvarer – nemlig produkter som ikke lengre er i bruk.

KULTUR, DIY, MAKER– KONSEPT

Gjennom interessen for Do-It-Your-self kulturen er det flere mennesker som opparbeider seg interesse og kompetanse som verdsetter håndarbeid, håndverk og gjenbruk. Maker-bevegelsen er en teknologibaserte kultur som tar utgangsgangspunkt i DIY og ”Hackerkulturen”. Ny teknologi som 3D-printere er i ferd med å gjøre produktutvikling og produksjon billigere, raskere og lettere tilgjengelig. Det blir enklere og billigere å lage prototyper og småserier.


URBAN DYRKING

En annen trend som knytter DIY, kortreist og lokal produksjon sammen er urban dyrking. Urban dyrking krever en del utstyr og vedlikehold, og vi ser for oss at NYSKAP kan være et kunnskap- og servicepunkt for urban dyrking både i det offentlige rom og for den kommende befolkningen på Nyhavna. Kanskje kan NYSKAP også drar nytte av nærheten til kai med mulighet for taredyrking?


KUNSTPRODUKSJON

Også i kulturfeltet er det et stort behov for å rette fokus på kunstproduksjonen. Formidling og presentasjon av kunst og kultur finner sted på mange arenaer i det offentlige og private rom; skoler, gaterom, gallerier, kulturhus med mer. Det fleste av verkene krever plass til preproduksjon, moderne utstyr og ikke minst økonomisk forsvarlige rammer. I forhold til behovet for verksteder og byggearealer med mer, er ønskene til kunst(håndverk), maker bevegelsen og DIY sammenfallende. Dette fører til mer realistiske rammer for NYSKAP.

Vi ønsker å bringe de mange tendensene som peker i tilsvarende retning sammen. NYSKAP ønsker å undersøke hvordan man kan skape et miljø der produksjon, havnevirksomhet, kunst og teknologi kan føre til et unikt samarbeid. Potensialet ligger ikke bare på det praktiske og økonomiske planet. Kunstnerens åpne konseptuelle arbeidsform og Makernes kunnskap kan føre til nye uttrykksformer og løsninger.

NYSKAP skal være en inspirasjon til et levende Trondheim. Det skal inkludere og inspirere brede befolkningsgrupper og det skal være et kunnskapssenter og en forskningsinstitusjon for både tradisjon, innovasjon, kunst- og Maker bevegelsen. NYSKAP skal gi et tilbud som strekker seg fra faste arbeidsplasser, co-working til «drop inn»– fra klimatisert til utendørs. Det er viktig at det sikres dynamikk ogåpenhet i tilbudet.

I et nordisk klima er tilrettelegging for helårsaktivitet i det offentlige rom og skjermede områder et interessant perspektiv som vi ønsker å undersøke. Klimatiske overgangssoner har potensialet til å utvide uteoppholdstid og skape aktive steder. Mennesker i aktivitet har potensial til å etablere møtesteder som Nyhavna trenger for å bli en levende bydel.