Arkitektur 6 - 2022

Våren 2022 har kurset tatt for seg den pågående campusutviklingen ved NTNU i Trondheim, med fokus på foredlingen av området mellom Studentersamfundet og Grensen, som ligger nedenfor Gløshaugen og Hovedbygningen, universitetets signalbygg og dagens ansikt utad. Semesteroppgaven går under navnet "STUDIO KAMD", og tar utgangspunkt i NTNUs samling av studieretningene og aktivitetene innenfor kunst, arkitektur, musikk og design i en felles klynge lokalisert innenfor området. Med et særskilt fokus på å undersøke alternative utforminger og løsninger for nye møteplasser, muliggjøring av flerbruk, tilgjengeliggjøring og gode offentlige arealer har målet vært at studentenes arbeider vil kunne bli et viktig innspill til hvordan vi ser for oss fremtidens universitetsbygg.


Mer informasjon og innblikk i studentenes arbeider er og vil fortsatt bli publisert her og på vår instagramkonto som kan ses under.

Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. Ca. 70 studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk. Det legges vekt en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlighet er sentrale aspekter.

følg Arkitektur6 og Studio KAMD på instagram @ntnuarkitektur6