Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. Ca. 70 studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk.

Det legges vekt til en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlig er sentrale aspekter.

Bakgrunnen for vårens oppgaver i Studio Nyhavna er den pågående byutviklingsprosessen på Nyhavna i Trondheim, som på sikt skal transformere dagens industrihavn til en bærekraftig, aktiv og mangfoldig sentrumsbydel.

Hver gruppe vil prosjektere på «sin unike» tomt/kvartal slik at Studio Nyhavna til semesterslutt vil komme opp med arkitektoniske forslag som omfatter store deler av Nyhavna. Blant annet skal det arbeides og presenteres på en felles digitalmodell .


Les mer om bakgrunnen for semesterets arbeider her & se resultatene av vårens arbeider her!


følg Arkitektur6 og Studio Nyhavna på instagram @ntnuarkitektur6