Fredag/ 15/ 02/ 19/ Refleksjon & coaching

Refleksjon & coaching.pdf

Onsdag/ 13/ 02/ 19/ Brukere & mennesker

Brukere & mennesker.pdf

Tirsdag/ 12/ 02/ 19/ Arealoppsett

Arealoppsett

Her kommer det et litt mer finmasket arealoppsett for B/NTNU Felles som kan brukes til undersøkelser i sammenheng med funksjonsplassering. NB! Arealene for rommene er netto mens øvrige arealer i funksjonsprogrammet er bruttoarealer.

B/ NTNU Felles - 3500 m2

Sal for ca 900 personer sittende,flatt gulv

Vrimleareal for 900 personer

Utstilling

Fire mindre saler (konserter, konferanse med mer)

Jazzscene

Green room / Lager


ca. 830 m2

ca 360 m2

ca 400m2

ca 200m2 hver

ca 450 m2

Mandag/ 11/ 02/ 19/ Dannelse

Dannelse.pdf

Onsdag/ 06/ 02/ 19/ Sted og stedsforståelse

Sted_og_stedsforståelse.pdf

Tirsdag/ 05/ 02/ 19/ Sitat

Mandag/ 04/ 02/ 19/ Workshop

Mandag/ 04/ 02/ 19/ Grupper og plassering på sal [BB]

Torsdag/ 31/ 01/ 19/ Oppstartshefte

Ark6_Oppstartshefte_2019.pdf