Studentenes forslag for ÅPEN NTNU er nå lagt ut

Se pdf av prosjektene her

Fredag 24/05/19 Rydding av sal

Torsdag 02/05/19/ Gjennomgang #3 - PinUp - 14.-16. mai

Tirsdag 23/04/19/ Prosjekteringsmøte Torsdag 25.april

Tirsdag 23/04/19/ Oppdatering i Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken har blitt oppdatert med fire nye artikler. Disse finner dere under bærekraft (3) og undersøkelser (1).

Mandag 01/ 04/ 19/ Fremtidsbilder: Trondheim sentrum 2050?

BoBy og TAF inviterer til fagmøte om prosjektet Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050, tirsdag 2.april 1930 @ Rambøll, Nyhavna

Hvordan tror du Trondheim sentrum ser ut i framtida?

Nå skal Trondheim kommune lage en ny sentrumsstrategi. Kommunen har derfor fått fire tverrfaglige team og ett forskningsprosjekt til å beskrive og visualisere hvordan de tror Midtbyen og resten av sentrum ser ut i 2050.

Hva er potensialet i Trondheim sentrum? Hva er riktig balanse mellom utvikling og vern i Midtbyen?

Tre av teamene kommer og presenterer sitt arbeid fra paralelloppdraget (Pir II, Asplan Viak og NTNU).

Etter foredragene åpnes det for innspill på hvordan Trondheim sentrum kan og bør bli i framtida.

Prosjektet er utstilt på biblioteket, på bytorget og digitalt på framtidstrondheim.no:

https://www.facebook.com/events/256055301991096/?ti=ia

Mer om parallelloppdraget finner dere her:

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/framtidsbilder

Mandag 01/04/2019 Tidsplan for gjennomganger 9. - 11. april

Fredag 29/03/2019 Temautgave DETAIL om universitetsbygg...

Detail 3-2019 handler om bygninger og områder for Research and Education

Onsdag 27/03/2019 Framtidsbilder 2050 for Trondheim...

"Framtidsbildene" for Trondheim 2050 som er resultatet av et parallelloppdrag er nå presentert gjennom en utstilling på Folkebiblioteket og her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/medvirkning/framtidsbilder/utstilling-framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050?authuser=0

Se også den den virtuelle modellen av Elgeseterområdet med NTNU Åpen tomten her : http://kart.trondheim.kommune.no/3d_bymodell/framtidsbilder_vtr/tour.html

Mandag 25/03/2019 Campusdebatten fortsetter...

Utredninger om NTNU campus – søken etter kunnskap eller forsvar for egne valg? spør Odd Håkon Byberg, arkitekt og byplanlegger og Silje Wendelborg Fremo, arkitekt og byplanlegger.

https://www.arkitektnytt.no/debatt/mangelfullt-og-villedende fbclid=IwAR3vItmCM2cafgupgEbs7Jh7w8ZnqGkwo9ASK361xjkveyuxC32cuf06ySg

Og debatten trehusbebyggelsen i Grensen fortsetter:

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=02000120190323c7f426fbbd4ef075dfe9f8c622144236&serviceId=2

Onsdag/ 13/ 03/ 19/ Presentasjoner Gjennomgang #1

Interne bytter ordner dere selv så lenge tidene i programmet blir overholdt.

Tirsdag/ 12/ 03/ 19/ Arkitekturprosjektering som politisk respons

Tirsdag/ 12/ 03/ 19/ Arata Isozaki blir tildelt Pritzker prisen for 2019

Les mer her

Clusters in the air 1962

Fredag/ 08/ 03/ 19/ Hvordan prosjekterer du?

Hvordan prosjekterer du.pdf

Torsdag/ 07/ 03/ 19/ Overganger

Overganger.pdf

Tirsdag/ 05/ 03/ 19/ Struktur, konstruksjon, materialitet og detaljering.

Struktur konstruksjon materialitet og detaljering.pdf

Mandag/ 04/ 03/ 19/ Tema til tenketanker

Mandag/ 04/ 03/ 19/ Funksjon

Funksjon.pdf

Søndag/ 03/ 03/ 19/ Romprogram

Romprogram er nå lagt ut her

Romprogrammet beskriver NTNU´s antatte funksjonsbehov i et øyeblikksbildet. NTNU ÅPEN skal være en ramme som skal muliggjør denne bruken, men samtidig bør bygningstypologier ha en langsiktig horisont og være robust mht endring. Et funksjons- og romprogram kan dermed forståes som en presisering og detaljering av en typologi på kort- og mellomlangsikt. Vurder derfor graden av generalitet vs spesialisering av rom(soner).

Fredag/ 01/ 03/ 19/ Mulighetsstudier tilgjengelig på serveren

Alle plansjene og heftene er nå tilgjengelig på serveren under mappen "09_Mulighetsstudier".

Tema for tenketanker God helg!

Fredag/ 01/ 03/ 19/ Utstilling i gangen

Bare en liten påminnelse om at heftene også burde inngå i utstillingen. Om de henges opp eller legges ved på et bord er valgfritt.

Hvis dere har modeller som dere også ønsker å stille ut så er det også mulig.

Onsdag/ 27/ 02/ 19/ Tenketanker

Her er noen forslag til mulige tema for tenketankene. Hvis deres samarbeidsgruppe har eller finner et tema dere ønsker å se nærmere på så gi beskjed til Steffen, Ellen eller Erik innen fredag. For de av dere som ikke har et tema vil vi i undervisningsteamet komme med et forlsag til dere.

Tirsdag/ 26/ 02/ 19/ Workshop: Pstereo

Også i år er vi så heldige at vi får arrangere workshop i samarbeid med Pstereo. Dette er en unik mulighet til å være med på et prosjekt som undersøker hvordan mennesker møtes og hva bærekraft betyr for en festival som arrangeres hvert år.

Vi søker arkitekter, kunstnere, designere og planleggere til et team som sammen kan utforske disse temaene og som i samarbeid med Pstereo kan bidra til å skape rammene for festivalen i august. Dersom du er enig med oss i at dette er en sjanse som er for spennende til å gå glipp av kan du varsle din interesse til følgende adresser:

steffen@ntnulivestudio.org eller vegard.forbergskog@ntnu.no

Mandag/25/02/19/ Mulighetsstudier, innlevering og opphenging

Her er en liten påminnelse om hva som må gjøres til onsdag og fredag denne uken. Husk at av de to liggende A1-plansjene dere skal levere skal én oppsummere arbeidet dere har gjort og den andre presentere et valgt fokusområde eller viktige funn dere vil fremheve. Alt annet dokumenterer dere i A4-heftet (se mal på server.) Det vil også være mulig å stille ut modeller eller lignende. Alt av bord og hyller til dette må dere skaffe selv.


  • Onsdag 27.februar, 09.15-16.00: presentasjon og gjennomgang av mulighetsstudiene (30min/ gr + felles oppsummering)

Det er mulig å benytte digital presentasjon. Disse lastes i såfall opp på mappen "06_Presentasjoner" på serveren.

  • Fredag 29.februar 14.00: Opprigging av utstilling (plansjer, hefte og eventuelt modeller e.l.) i Biblioteksgangen
  • Fredag 29. februar 16.00: Digital innlevering på Blackboard av A4-heftet og plansjer


Under ser dere opphengingsplanen for fredag. Hvis det er behov for bytte av opphengingsplass kan dere avtale dette internt.

NB: Det er ikke garantert at plotteren fungerer. Ta derfor høyde for å måtte printe på annet vis.

Torsdag/21/ 02/ 19/ Campusdebatten

Debatten om hvor man skal bygge ut campusfunksjoner, hvilke bygg som potensielt må rives og hvilke interesser som veier tyngst er høyst aktuell også for deres oppgave. Vi har samlet noen av de siste ukenes innlegg i en mappe på Blackboard som heter "Kjør debatt!" (bak betalingsmuren...). Denne oppdateres jevnlig, og tips oss gjerne om dere kommer over noe som dere tenker bør deles med klassen!

Torsdag 21/02/19/ Forelesning

Vi har fått muligheten til å få Bjørn Normann Sandaker til å holde en forelesning for oss om "Konsepter, systemer og konsepter".

Dette blir fredag 01.03. kl 1015-1200 i S4

Onsdag/ 20/ 02/ 19/ FreDAK - Tentativt program fremover

  • Fredag 22.2: Veiledning på sal med Hanna og Vebjørn frem mot lunsj. Steinar holder introduksjon til parametri klokken 11:15 i Studio.
  • Fredag 8.3: Husets 1-2-3, Archicadkurs på datasalen.
  • Fredag 15.3: Veiledning i Archicad på sal frem mot lunsj. Steinar tilbyr tematiske kurs i parametri.
  • Revit: Veiledning tas individuelt/gruppevis direkte med Jonas.

Mandag /18/02/19/ Innlevering mulighetsstudiene

  • Onsdag 27.februar, 09.15-16.00: presentasjon og gjennomgang av mulighetsstudiene (30min/ gr + felles oppsummering)

Digital presentasjoner lastes opp på mappen 06_Presentasjoner på serveren.

  • Fredag 29.februar 14.00: Opprigging av utstilling (plansjer og modeller) i Biblioteksgangen
  • Fredag 29. februar 16.00: Digital innlevering på Blackboard av A4-hefte og plansjer

Mandag/ 18/ 02/ 19/ Presentasjoner Onsdag 27.2

Mandag/ 18/ 02/ 19/ Kunnskapsbanken

Dokumentet "Byantikvaren: Kommuneplanens arealdel 2014-2024" fra Trondheim kommune er nå tilgjengelig i Kunnskapsbanken/Studier.

Mandag/ 18/ 02/ 19/ Arkitektens redskaper

Arkitektens redskaper.pdf

Fredag/ 15/ 02/ 19/ Refleksjon & coaching

Refleksjon & coaching.pdf

Onsdag/ 13/ 02/ 19/ Brukere & mennesker

Brukere & mennesker.pdf

Tirsdag/ 12/ 02/ 19/ Arealoppsett

Arealoppsett

Her kommer det et litt mer finmasket arealoppsett for B/NTNU Felles som kan brukes til undersøkelser i sammenheng med funksjonsplassering. NB! Arealene for rommene er netto mens øvrige arealer i funksjonsprogrammet er bruttoarealer.

B/ NTNU Felles - 3500 m2

Sal for ca 900 personer sittende,flatt gulv

Vrimleareal for 900 personer

Utstilling

Fire mindre saler (konserter, konferanse med mer)

Jazzscene

Green room / Lager


ca. 830 m2

ca 360 m2

ca 400m2

ca 200m2 hver

ca 450 m2

Mandag/ 11/ 02/ 19/ Dannelse

Dannelse.pdf

Onsdag/ 06/ 02/ 19/ Sted og stedsforståelse

Sted_og_stedsforståelse.pdf

Tirsdag/ 05/ 02/ 19/ Sitat

Mandag/ 04/ 02/ 19/ Workshop

Mandag/ 04/ 02/ 19/ Grupper og plassering på sal [BB]

Torsdag/ 31/ 01/ 19/ Oppstartshefte

Ark6_Oppstartshefte_2019.pdf