Arkitektur 6 - 2023

  

URBAN STUDIO  

tidsspekulasjoner 

Urban Studio tidsspekulasjoner starter mandag 6.februar. Følg med her og på instagram ntnuarkitektur6

Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. 85  studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk. Det legges vekt en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlighet er sentrale aspekter. 

 følg Arkitektur6 og Urban Studio på instagram @ntnuarkitektur6