2011 ROTOR

OPPGAVE 2011: ROTOR

HER finner du et utdrag av 25 studentprosjekter (i gruppe av tre studenter) i "bachelorkurset" ROTOR våren 2011. Oppgaven var prosjektering av et sykkelsenter på enten Torget i Trondheim eller ved trafikkknutepunkt Lerkendal. Vi håper at prosjektene kan bidra til en diskusjon om en mer bærekraftig transport i Trondheim. Prosjektforslagene er utarbeidet våren 2011 i gruppearbeid av 6. semesterstudenter ved NTNU,  Fakultet for Arkitektur og Billedkunst.