Studentprosjekter

Oppgavestillingen i Ark6 2018 var samlokalisering av Fakultet for arkitektur og design i forbindelse med NTNU´s campusprosjektet og planen for fortetting og transformasjon av Gløshaugplatået i Trondheim. Programmet på ca 15 000 m2 er utviklet av studentgruppene og skal ta høyde for en bærekraftig tilpasningsdyktighet i et langsiktig perspektiv.

En samling av alle studentprosjekter fra kurset våren 2018 finner du her


Et utdrag av studentprosjekter før 2018 finner du her:

/Prosjekter KAM 2017

/Prosjekter NYSKAP 2016

/Prosjekter aktivitetssenter PULS 2015

/Prosjekter aktivitetssenter GNIST 2014

/Prosjekter mathall Syklus 2013

/Prosjekter sykkelsenter SPINN 2012

/Prosjekter sykkelsenter ROTOR 2011

/Prosjekter LOOP 2010