2015 PULS

OPPGAVE 2015: PULS

HER finner du et ekstrakt av studentforslagene for aktivitetssenter i Trondheim på Leutenhaven. Klikk på bildeteksten for å få frem tegninger og studentenes beskrivelser av tanker for prosjektene. Prosjektforslagene er utarbeidet våren 2015 i gruppearbeid ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst.