2010 LOOP

OPPGAVE 2010: LOOP

HER finner du et ekstrakt av 26 studentprosjekter som ble prosjektert gjennom kurset arkitektur 6 LOOP våren 2010. Problemstillingen var en samlokalisering for arbeidstreningsforetaket Stavne KF På Stavne i Trondheim. Programmet setter seg sammen av fellesfunksjoner, undervisningsarealer, verksteder og et lager for brukte byggematerialer. (rebygg) Fokuset i kurset var rettet på selvstendig utprøving av prosjekteringsmetoder og bærekreftige løsninger. Kursets kommentar til nedleggelse av REBYGG finner du her.

Prosjektforslagene er utarbeidet våren 2010 i gruppearbeid av 6. semesterstudenter ved NTNU, Fakultet for Arkitektur og Billedkunst.