Undervisningsteam

KJERNETEAM

Steffen Wellinger / Emneansvarlig / Professor

mail: steffen.wellinger@ntnu.no

https://innsida.ntnu.no/person/wellinge

Mari Synnøve Gjertsen /
Universitetslektor

mail: mari.gjertsen@ntnu.no

https://www.ntnu.no/ansatte/marisgj 

Erik Frydenlund Hofsbro / Universitetslektor

mail: erik.f.hofsbro@ntnu.no

https://www.ntnu.no/ansatte/erik.f.hofsbro