Bakgrunnen for semesteroppgavene i Studio Nyhavna 2  var den pågående byutviklingsprosessen på Nyhavna i Trondheim, som på sikt skal transformere dagens industrihavn til en bærekraftig, aktiv og mangfoldig sentrumsbydel. Området som er spekket med  enestående kulturminner, kulturproduksjon, havnevirksomhet og eksisterende bygninger som ressurser, er et interessant undersøkelsesområde. 

 

I kombinasjon med å ivareta, restaurere og

transformere eksisterende bygninger må vi 

sørge for at de bygningene vi skaper står seg

for fremtiden, både kvalitetsmessig med tanke

på materialer og detaljer men også i form av

programmering og mulig fremtidig bruk. Vi må

se bygningens levetid forbi den første bruken,

og legge opp til muligheten for fysiske og

programmatiske forandringer i takt med tiden.


I oppgaven for våren 2021 har studentene prosjektert forslag for en bymessig bebyggelse for Nyhavna. Hver prosjekteringsgruppe fikk tildelt en

tomt i en overordnet plan som er basert på

kommunedelplanen og kvalitetsprogrammet for

Nyhavna . Gjennom prosjektene ønsker vi å få

frem et mylder av prosjekter som kan være til

inspirasjon for den videre utviklingen av Nyhavna

til en bærekraftig, sirkulær og mangfoldig

sentrumsbydel.

3D-modell av arbeidene er tilgjengelig for utforsking. BIMx-formatet kan leses via programvare til Windows/MacOS, iOS/iPadOS og Android.

I områdeplanen over kan du trykke deg videre til de enkelte prosjektpresentasjonene (åpnes i nytt vindu).